• Bestille abonnement på Glass & Fasade?

    Glass & Fasade skal inspirere til bruk av glass i fasade og innredning. Produkter og bruk skal belyses i forhold til arkitektur, energibruk, sikkerhet, solskjerming, funksjonalitet og design.
    Gratis abonnement av Glass & Fasade.

    Glass & Fasades papirutgave utkommer fire ganger per år, men fagstoff blir jevnlig publisert på glassportal.no.

    Et gratisabonnement forutsetter at du aksepterer Glass og Fasadeforeningens personvernpolicy. Normalpris for abonnement er kr 400,- per år.

    Bestill abonnement