Bli medlem i Glass og Fasadeforeningen

  Bli medlem i
  Glass og Fasadeforeningen

  Vi arbeider aktivt for å sikre våre medlemsbedrifter gode rammevilkår, og skape positivt omdømme for bransjen.

  6 gode grunner for å bli medlem i Glass og Fasadeforeningen (GF):

  1. Det lønner seg å være medlem

  Et medlemskap er et kvalitetsstempel for din bedrift, og det gir faglig trygghet å ha foreningen i ryggen.

  2. Hold deg orientert

  Nyhetsrommet gir deg siste nytt i bransjen, og vårt magasin Glass & Fasade og hjemmesiden glassogfasade.no gir innsikt og inspirasjon.

  Les mer

  3. GF hjelper deg

  Vårt faglig team arbeider for at du skal få den hjelpen du trenger når du har behov for det.

  4. Smarte digitale verktøy

  Vi tilbyr digitale verktøy som forenkler hverdagen, og gjør at du kan jobbe mer effektivt.

  Les mer

  5. Gunstig forsikring

  Vår dedikerte forsikringsmegler oppnår meget konkurransedyktige medlemsvilkår, spesielt innenfor yrkesskader og byggsikkerhetsgaranti.

  Les mer

  6. Miljøbevissthet

  GF tar miljøansvar, og bidrar bl.a gjennom deltakelse og eierskap i returordningen for PCB-holdige isolerruter, til forsvarlig håndtering av dette avfallet.

  Les mer

  GF har følgende medlemsfordeler:

  Fordelene med et medlemskap i Glass og Fasadeforeningen (GF) skal i første rekke gjenspeiles i verdien av å samles om oppgavene flere sammen løser på en bedre måte enn én alene, bringe utfordringene til torgs, enes om veien mot målet og føre oppgavene frem til gode, fremtidsrettede og kvalitative løsninger. I tillegg har fellesskapet det ved seg at det er flere som kan dra nytte av de samme produktene og tjenestene. Dette trekker GF veksler på og tilbyr konkurransedyktige vilkår til sine medlemmer i forhold til de som står utenfor.

  GF Arbeidsgiverforening

  GF er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for glass- og fasadebransjen i Norge og ivaretar medlemsbedriftenes interesser innenfor arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold.

  Vi har et sterkt fokus på lovmessighet i arbeidslivsforhold og har som arbeidsgiverforening egen overenskomst med LO/Fellesforbundet og Forbundet for Ledelse og Teknikk – «Glassoverenskomsten».

  Les mer

  GF Tilsyn, befaring og konsulentbistand

  For å komme useriøsitet og uansvarlighet i den norske bygg- og anleggsbransjen til livs, og for å bistå der det reises tvil om produkters kvalitet eller funksjon, tilbyr og gjennomfører GF utstrakt virksomhet innenfor befaring og tilsyn.

  Tjenestene etterspørres fra foreningens medlemmer like mye som virksomheter utenfor foreningen, og fra profesjonelle like mye som private.

  Les mer

  GF Juridisk rådgivning

  Foreningens samarbeid med VIRKE innebærer en avtale om tilbud på juridiske tjenester.

  Innenfor kontrakts- og arbeidsrettslige spørsmål får medlemmene i GF bistand og assistanse av jurister og advokater med ledende kunnskap og kompetanse innenfor disse områdene, og til meget fordelaktige betingelser.

  Les mer

  GF Teknisk rådgivning

  Byggebestemmelsene stiller strenge krav til tekniske nivåer og dokumentasjon. Administrasjonen i Glass og Fasadeforeningen besitter god kunnskap og kompetanse innenfor fagområdene den representerer og gir råd og veiledning til sine medlemmer.

  Les mer

  GF Kurs og utdanning

  GF tilbyr et bredt kurs og utdanningsprogram som sikrer våre medlemmer et høyt kunnskaps- og kompetansenivå, gir faglig påfyll, og mulighet til å knytte verdifulle kontakter.

  Kurs- og utdanningsprogrammene tilbys medlemmene til meget fordelaktige betingelser. Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk.

  Les mer

  GF Medlems- og kundeservice

  Glass og Fasadeforeningens aktiviteter handler om å returnere tjenester og service i forhold til medlemsbedriftenes forventninger.

  GF Medlems- og kundeservice jobber aktivt både mot medlemmer, kunder og administrasjon.

  GF Media og Kommunikasjon

  GF ivaretar medlemsbedriftenes interesser innenfor markedsføring av bransjens produkter og tjenester, arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold.

  www.glassportal.no, Glass & Fasade, nyhetsbrev og Facebook er informasjonskanaler som benyttes for å nå frem til bransjens målgrupper.

  Les mer

  GF Nettverk

  Glass og Fasadedagene (GFD) og Fagdagen er våre største møtepunkt.

  Her kan medlemsbedriftene, bransjens målgrupper innenfor det offentlige, arkitekter, rådgivende ingeniører, eiendomsutviklere og andre med interesse for utvikling innenfor vår bransje, fag og arbeidsområder, utvide sitt nettverk.

  Les mer

  GF Arrangementer

  For oppdatering og inspirasjon arrangerer Glass og Fasadeforeningen reiser til messer og bedrifter.

  Reisene tilpasses i forhold til fag- og arbeidsområder for medlemsbedriftene.

  Les mer

  GF Hotel

  Glass og Fasadeforeningen har avtale med Thon Hotels.

  Dette innebærer konkurransedyktige priser på overnatting og kurs-/konferansefasiliteter.

  Les mer

  GF Forsikring

  Entreprenørforsikring – Næringsbilforsikring – Industriforsikring – Pensjonsforsikring – Reiseforsikring – Behandlingsforsikring – Yrkesskadeforsikring – Personforsikring – Gruppelivsforsikring – Fritidsulykkesforsikring

  Les mer

  GF har følgende medlemskategorier:

  Hovedmedlem

  Hovedmedlem i GF er bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

  Assosiert medlem

  Assosiert medlem i GF er selskaper, organisasjoner og institusjoner som har interesse av eller driver virksomhet beslektet med foreningens fag- og arbeidsområder innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

  Medlemsrettigheter og -fordeler i GF

  HovedmedlemAssosiert medlem
  Stemmerett på GFs generalforsamlingx
  Assistanse i spørsmål tilknyttet arbeidsforholdx
  Assistanse i spørsmål tilknyttet tariffspørsmålx
  Tilgang til GF kontor og møterom i Oslox(x)
  Rabatt på GF Arrangement x(x)
  Rabatt på GF Kurs og utdanningx(x)
  Adgang til GF Autorisert Glassrådgiver-kursx
  Adgang til GF Autorisert Fasaderådgiver-kursxx
  Tilgang til GF Digitale verktøyx
  Avtaler gjennom GF Forsikringx
  GF Juridisk rådgivning (iht Virke-avtale)x
  Profilering gjennom GF Media og kommunikasjonx
  Gratis abonnent på magasinet Glass & Fasadexx
  Tilgang til GF kurs- og presentasjonsmateriellx
  Deltaker i GF nettverketxx
  GF Sertifikat for ansvarlighet og seriøsitetxx
  Bistand fra GF Miljø om avfallshåndteringx
  Mulighet for aktiv deltakelse i GF-prosjekterxx
  Telefonsupport fra GF Teknisk rådgivning xx
  Adgang til å henvise til foreningen som faginstansxx

  Medlemsfordeler for Hovedmedlem

  Stemmerett på GFs generalforsamling
  Assistanse i spørsmål tilknyttet arbeidsforhold
  Assistanse i spørsmål tilknyttet tariffspørsmål
  Tilgang til GF kontor og møterom i Oslo
  Rabatt på GF Arrangement
  Rabatt på GF Kurs og utdanning
  Adgang til GF Autorisert Glassrådgiver-kurs
  Adgang til GF Autorisert Fasaderådgiver-kurs
  Tilgang til GF Digitale verktøy
  Avtaler gjennom GF Forsikring
  GF Juridisk rådgivning (iht Virke-avtale)
  Profilering gjennom GF Media og kommunikasjon
  Gratis abonnent på magasinet Glass & Fasade
  Tilgang til GF kurs- og presentasjonsmateriell
  Deltaker i GF nettverket
  GF Sertifikat for ansvarlighet og seriøsitet
  Bistand fra GF Miljø om avfallshåndtering
  Mulighet for aktiv deltakelse i GF-prosjekter
  Telefonsupport fra GF Teknisk rådgivning
  Adgang til å henvise til foreningen som faginstans

  Medlemsfordeler for Assosiert medlem

  Tilgang til GF kontor og møterom i Oslo etter avtale
  Rabatt på GF Arrangement
  Rabatt på GF Kurs og utdanning
  Adgang til GF Autorisert Glassrådgiver-kurs
  Adgang til GF Autorisert Fasaderådgiver-kurs
  Gratis abonnent på magasinet Glass & Fasade
  Deltaker i GF nettverket
  GF Sertifikat for ansvarlighet og seriøsitet
  Mulighet for aktiv deltakelse i GF-prosjekter
  Telefonsupport fra GF Teknisk rådgivning
  Adgang til å henvise til foreningen som faginstans