GF JURIDISK RÅDGIVNING

Foreningens samarbeid med VIRKE innebærer en avtale om tilbud på juridiske tjenester. Innenfor kontrakts- og arbeidsrettslige spørsmål får medlemmene i Glass og Fasadeforeningen (GF) bistand og assistanse av jurister og advokater med ledende kunnskap og kompetanse innenfor disse områdene, og til meget fordelaktige betingelser.