GF Teknisk rådgivning

Glass og Fasadeforeningen (GF) representerer kunnskap og kompetanse og er garantistene for seriøsitet, ansvarlighet og kvalitet på vegne av sine medlemmer. God teknisk rådgivning sikrer høyteknologiske, fremtidsrettede, sikre, økonomiske og varige løsninger.

GF Teknisk rådgivning

Byggebestemmelsene stiller meget strenge krav til referanser og dokumentasjon. Administrasjonen i Glass og Fasadeforeningen besitter god kunnskap og kompetanse innenfor fagområdene den representerer og gir råd og veiledning til sine medlemmer.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon

Dimensjonering av glasstykkelser

Dimensjonering av glasstykkelser innebærer komplekse beregninger. Som medlem i Glass og Fasadeforeningen tilbys du profesjonell assistanse og kostnadsfri dimensjonering av glass til de ulike bruksområdene og innfestingssystemene i rekkverk, fasader, takkonstruksjoner inn- og utvendig i bygg.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon

Tilsyn og befaring

Useriøsitet og uansvarlighet har dessverre hatt altfor gode levevilkår i den norske bygg- og anleggsbransjen. Et medlemskap i Glass og Fasadeforeningen og deltakelse i vårt fellesskap viser at man tar avstand fra dette, opptrer profesjonelt og følger gjeldende lover og regler.

For å komme uvesenet til livs, og for å bistå der det reises tvil om produkters kvalitet eller funksjon, tilbyr og gjennomfører Glass og Fasadeforeningen utstrakt virksomhet innenfor befaring og tilsyn. Tjenestene etterspørres fra foreningens medlemmer like mye som virksomheter utenfor foreningen, og fra profesjonelle like mye som private. På denne måten bidrar GF til å sikre økonomiske og varige glass- og fasadeløsninger. Tjenestene tilbys Glass og Fasadeforeningens medlemmer til meget fordelaktige betingelser.

Det pågår et stort arbeid i Glass og Fasadeforeningens sekretariat med sikte på akkreditering for foreningen som tilsynsorgan. Denne tilnærmingen har tilslutning fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon