GF NETTVERK

Glass og Fasadeforeningens (GF) medlemsbedrifter spenner over brede fag- og arbeidsområder hvor mange kan lære av hverandre og utvide sitt nettverk.

Glassbygning. Foto: Pixabay.com

Glass og Fasadeforeningen er arena for dette og med strenge etiske regler og krav til seg selv og sine medlemmer i forhold til konkurranselovverket.

Lofoten

Hvert år arrangeres Glass og Fasadedagene (GFD) hvor foreningen samtidig avholder sin generalforsamling.

Fagdagen er vårt andre store møtepunkt hvor ikke bare medlemsbedriftene inviteres, men også bransjens målgrupper innenfor det offentlige, arkitekter, rådgivende ingeniører, eiendomsutviklere og andre med interesse for utvikling innenfor vår bransje, fag og arbeidsområder.