GF MILJØ

Glass og Fasadeforeningen (GF) tar miljøansvar og bidrar blant annet med sin deltakelse og eierskap i returordningen for PCB holdige isolerruter til forsvarlig håndtering av dette avfallet.

Ruteretur

Ruteretur AS ble stiftet den 3. juni 2002 og eies, i tillegg til Glass og Fasadeforeningen, av:
• Norges Bygg- og Eiendomsforening
• Norske Trevarer
• Norsk Eiendom
• Hovedorganisasjonen Virke

Rutereturs formål er å utvikle, drive, styre, overvåke og organisere kostnadseffektive og samfunnsøkonomisk lønnsomme returordninger som sikrer innsamling av PCB-holdige isolerglassruter på en forsvarlig måte, etter kapittel 14 i forskrift om farlig avfall. Les mer om Ruteretur her

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon