GF MESTERUTDANNING

Et av de fremste merker på seriøsitet og faglig kompetanse er mestermerket. Glass og Fasadeforeningen, har i samarbeid med åtte andre byggfag, etablert Blimester.com, som er en mesterutdanning for bygg og anleggsfag. Dette vil være en solid etablerer- og lederutdanning for håndverkere som ønsker å starte egen bedrift, eller som ønsker en faglig ledende stilling i bedriften.

Mesterutdanning

Mesterutdanningen

Glass og Fasadeforeningen er deltaker i blimester.com som administrerer mesterutdanningen i Glassfaget.

Glass og Fasadeforeningen bistår medlemsbedriftene i det praktiske arbeidet i forbindelse med registrering og gjennomføring av mesterbrevutdanningen.