GF Forsikring

Med egen, dedikert forsikringsmegler oppnår Glass og Fasadeforeningen (GF) meget fordelaktige betingelser innenfor forsikring. Spesielt innenfor yrkesskade- og byggsikkerhetsgarantiforsikring oppnår GF meget konkurransedyktige vilkår. For enkelte av foreningens medlemsbedrifter har overgang til dens forsikringsordninger alene kompensert for årskontingenten!.

GF Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er en forsikring av dine ansatte som er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer.

medisinsk utstyr

GF Yrkesskadeforsikringen gjelder ved:

  • Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke
  • Skade og sykdom som anses som yrkessykdommer
norske pengesedler

Yrkesskadeforsikringen dekker:

  • Løpende og fremtidige utgifter
  • Løpende og fremtidig inntektstap
  • Ménerstatning (som følge av varig medisinsk invaliditet)
  • Erstatning til etterlatte ved dødsfall
Forsikring

Glatre

Mer om de forskjellige forsikringstilbudene finner du via Glatre.

GF Byggsikkerhetsgarantiforsikring

GFs Byggsikkerhetsgarantiforsikring er et billigere og bedre alternativ til bankgaranti. Ved inngåelse av avtaler krever kunder eller leverandører ofte en form for garanti. GF Forsikring tilbyr et produkt som bare Glass og Fasadeforeningens medlemmer kan benytte og som et alternativ til bankgaranti.

Dette produktet har flere fordeler:

  • Det er langt rimeligere enn bankgaranti
  • Man slipper å stille pant og på den måten binde opp midler
  • Man blir mer uavhengig av banken
  • Det krever bare kort behandlingstid og er enkelt å administrere

Hvordan tegne Byggsikkerhetsgarantiforsikring

Ta kontakt med Glatre for informasjon om hvordan du som GF-medlem skal tegne Byggsikkerhetsgarantiforsikring.

Kriterier for byggsikkerhetsgarantiforsikring

«Utførelsesgaranti»

Entreprenører og leverandører møter ofte krav om«utførelsesgaranti». Den sikrer at de oppfyller sine forpliktelser overfor oppdragsgiveren i bygge- eller industriprosjekt. Garantien kompenserer en oppdragsgiver for feil som kan oppstå ved uteblitt leveranse eller ferdigstilling hvis leverandøren får økonomiske problemer.

Forøvrig sikrer garantien at leveransen blir fullført selv om leverandøren går konkurs.

«Reklamasjonsgaranti»

Når en bygg entreprise eller et prosjekt er ferdig, er det vanlig med en reklamasjonstid, som kan strekke seg over flere år.

Reklamasjonstidsgarantien sikrer at eventuelle feil og mangler kan rettes opp selv om leverandøren går konkurs eller avvikler virksomheten i løpet av reklamasjonstiden.

Byggsikkerhetsgaranti

Forsikring er nå et eget produkt for Glass og Fasadeforeningens bedrifter, og som er en kombinasjon av Utførelsesgaranti og Reklamasjonstidsgaranti.

Byggsikkerhet beskytter oppdragsgiveren mot merkostnader som kan oppstå hvis entreprenøren får økonomiske problemer og ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til entrepriseavtalen.

Garantien gjelder dessuten i reklamasjonstiden som følger etter at entreprisen er fullført.

Glatre

Mer om de forskjellige forsikringstilbudene finner du via Glatre.