• Illustrasjonsfoto Fagdagen 2019

GF Arrangementer

For oppdatering og inspirasjon arrangerer Glass og Fasadeforeningen (GF) årsmøter, fagseminarer og reiser til messer og bedrifter. Arrangementene tilpasses i forhold til fag- og arbeidsområder for medlemsbedriftene. Arrangementene samler mange bransjekolleger og er viktige knutepunkter for faglig påfyll, meningsutveksling og sosialt samvær.

Glass og fasadedagene

Glass og Fasadedagene (GFD) er et av foreningens årlige hovedarrangementer. I sammenheng med GFD avholdes generalforsamling. Arrangementssted varierer fra år til år og samler et stort antall representanter fra bransjen til faglig og sosialt samvær. Til den faglige delen av arrangementet inviteres interne så vel som eksterne foredragsholdere for å belyse saker av interesse for felleskapet.

Fagdagen

Fagdagen (FD) er det andre av foreningens hovedarrangementer. Det arrangeres annet hvert år. Her får Glassfaget og dets fagområder hele oppmerksomheten. Arrangementet har stor oppslutning blant medlemsbedriftene. I tillegg til foredrag interne og eksterne fagspesialister arrangeres det en utstilling hvor en rekke av foreningens medlemsbedrifter viser siste nyvinninger innenfor sine virksomhetsområder.

På Bygg Reis Deg 2021 arrangerte man fagutstillingen «VERDENS BESTE BYGGEMATERIALER» i forbindelse med Fagdagen 2021.

Messer

Internasjonale messer er møtepunkt for hele bransjer. Her vises nyvinninger, kontakter skaper, avtaler inngås og nettverk opprettholdes og videreutvikles.
Annethvert år arrangeres henholdsvis Glasstec og BAU. Her har flere av Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter utstilling og hvor det vises alt av det nye innenfor produkt- og produksjonsteknologi. Glass og Fasadeforeningen arrangerer reiser for medlemmene til disse messene.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon

Annet

Foreningen arrangerer også tur til Glasstec og Bau, og har arrangert tur til Glasshütte Lamberts.

HER ER NOEN EKSEMPLER:

Glass og fasadedagene

Glass og Fasadedagene (GFD) er et av foreningens årlige hovedarrangementer. I sammenheng med GFD avholdes generalforsamling. Arrangementssted varierer fra år til år og samler et stort antall representanter fra bransjen til faglig og sosialt samvær. Til den faglige delen av arrangementet inviteres interne så vel som eksterne foredragsholdere for å belyse saker av interesse for felleskapet.

Her finner du landingssiden fra aktuelle og tidligere arrangement:

GFD 2020 – Glasset – helt i spissen

Bergen Glassmesterlaugs 110-års jubileum

Glassfaget – helt i spissen

Rehabiliteringsprosjekter i det moderne Norge

GFD 2019 – Glassfaget – fremtidens fag

GFD 2018 – Flott faglig fangst i Lofoten

Fagdagen

Fagdagen (FD) er det andre av foreningens hovedarrangementer. Det arrangeres annet hvert år. Her får Glassfaget og dets fagområder hele oppmerksomheten. Arrangementet har stor oppslutning blant medlemsbedriftene. I tillegg til foredrag interne og eksterne fagspesialister arrangeres det en utstilling hvor en rekke av foreningens medlemsbedrifter viser siste nyvinninger innenfor sine virksomhetsområder. Fra 2017 vil arrangementet utvides med en egen arkitekturdag hvor bransjen vil hedre og premiere en arkitekt personlig eller et arkitektkontor for fremragende bruk av bransjens materialer og teknologi.

Fagdagen 2021. Fagutstillingen «VERDENS BESTE BYGGEMATERIALER» på Bygg Reis Deg 2021

Fagdagen 2019

Fagdagen 2017

Glassarkitektur

Glassarkitektur 2019

Glassarkitektur 2017

Glassprisen

Glassprisen 2021

Glassprisen 2019.

Glassprisen 2017

Messer

Internasjonale messer er møtepunkt for hele bransjer. Her vises nyvinninger, kontakter skaper, avtaler inngås og nettverk opprettholdes og videreutvikles.
Annethvert år arrangeres henholdsvis Glasstec og BAU. Her har flere av Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter utstilling og hvor det vises alt av det nye innenfor produkt- og produksjonsteknologi. Glass og Fasadeforeningen arrangerer reiser for medlemmene til disse messene.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon

Glasstec 2020

Glasstec 2018

Bau 2018

Annet

Glasshütte Lamberts 2018.