GF ARBEIDSGIVERFORENING

Som medlem i Glass og Fasadeforeningen (GF) er du tilknyttet din egen arbeidsgiverorganisasjon.  GF er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for glass- og fasadebransjen og har som formål å organisere alle bedrifter som driver produksjon, bearbeiding, montering og salg av glass-, metall og kunststoffprodukter i byggverk, transportmidler og innramming, samt systeminnredning. Foreningen har et sterkt fokus på lovmessighet i arbeidslivsforhold.