GF Media og Kommunikasjon

Glass og Fasadeforeningen (GF) ivaretar et stort informasjonsbehov gjennom sine kommunikasjonskanaler. Medlemsbedriftene er selv med på både aktivt å benytte disse kanalene og ikke minst påvirke form og innhold.

Informasjon og nyhetsformidling

Gjennom sine kommunikasjonskanaler formidler Glass og Fasadeforeningen informasjon og nyheter til sine medlemmer og eksterne interessenter. Her dekkes foreningens generelle kommunikasjonsbehov på en god måte.

I tillegg tilbys medlemmene å benytte de samme plattformene til å utfylle sin kommunikasjon og markedsføring.

www.glassportal.no

.. er siden du navigerer i nå. Den gir et bilde av foreningens fag- og arbeidsområder, tekniske opplysninger og -veiledere, informasjon om relevante regelverk og lover samtidig som den kontinuerlig oppdateres med nyhetsstoff fra foreningens arbeid og fra dens medlemmer.

Fagtidsskriftet Glass&Fasade

Foreningens fagtidsskrift Glass&Fasade holder meget høy kvalitet og oppnår meget godt omdømme blant mottakere.

Med et opplag på 4400, og utgivelse fire ganger pr år når foreningen ut til arkitekter, rådgivende ingeniører, eiendomsutviklere og entreprenører med informasjon om glass og fasadematerialenes funksjoner og bruksområder.

Som medlem i Glass og Fasadeforeningen mottar du bladet gratis.

Her finner du mer informasjon samt digitale utgaver av Glass & Fasade

Magasinet Glass & Fasade

Pressetjeneste

GF Media og kommunikasjon tilbyr medlemsbedriftene profesjonell rådgivning og assistanse gjennom foreningens pressetjeneste.

I tillegg til foreningens egen kommunikasjonskanaler spres budskap og informasjon gjennom dens nettverk.

For nærmere opplysninger ta kontakt med oss her.

Foto av mann som holder en mobiltelefon

Nyhetsrommet

I Nyhetsrommet oppdaterer vi kontinuerlig med nyhetsstoff i alle saker av interesse for foreningens medlemmer og målgrupper.

Her kommer du direkte til Nyhetsrommet

Nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev oppsummerer vi annenhver uke saker fra Nyhetsrommet som har oppnådd stor oppmerksomhet.

Registrer deg for Glass og Fasadeforeningens nyhetsbrev her

nyhetsrommet. Skjermbilde.

Facebook

www.glassportal.no speiles på Facebook i alle saker hvor vår redaksjon mener det er informasjon og opplysninger våre Facebookvenner har nytte av.

Bli venn med oss på Facebook.

Instagram

Vi bruker Instagram i  saker hvor vår redaksjon mener det er informasjon og opplysninger våre Instagramfølgere har nytte av.

Følg oss på glass.og.fasade