Lover

Lover blir vedtatt av Stortinget og har som regel gyldighet for hele landet. Lover kan endres. Her finner du til enhver tid ajourførte lovtekster relevante for glass og fasadebransjen.