Curtainwall. Foto: ©Otto von Munchow

Glassproduksjon:

Råvaren glass må bearbeides før den oppnår funksjonalitet utover det å skjerme mot vær og vind, samt å slippe inn lys. Den høyteknologiske produksjonen av råvaren glass og de etterfølgende bearbeidingsprosessene gjør det mulig å imøtekomme strenge bygningstekniske krav til lysinnslipp, energibruk, solskjerming, støydemping, sikkerhet, trygghet og vern mot brannsmitte. Glass og Fasadeforeningen har blant sine medlemmer selskapene med disse teknologiene og produktene.