• Glassprisen 2017

Glassprisen

Glass & Fasades pris for eksemplarisk glassarkitektur

I forbindelse med «Glassarkitektur 2017» 19. oktober lanserer Glass & Fasade og utgiver Glass og Fasadeforeningen «Glass & Fasades pris for eksemplarisk glassarkitektur».

Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte, eller som kunstnerisk virkemiddel, eller hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, eller på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.

Det ble meldt inn 15 forslag innen fristen 1. september.

Alle forslag ble nøye vurdert og til slutt ble fem nominerte er oversendt juryen.

De nominerte offentliggjøres i Glass & Fasade utgave 03.17.

Prisen deles ut av juryen ut på «Glassarkitketur 2017», 19. oktober.

Spørsmål om prisen rettes til glassarkitektur@gffn.no eller aase@gffn.no.

Statutter for utdeling av «glassprisen»

Glass & Fasades pris for eksemplarisk glassarkitektur

 1. Glass & Fasades pris for eksemplarisk glassarkitektur er en hederspris som er innstiftet av Glass og Fasadeforeningen i Norge og redaksjonsråd i foreningens tidsskrift Glass & Fasade. Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur
  a) på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte,
  b) eller som kunstnerisk virkemiddel, eller
  c) hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, eller
  d) på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.
 2. Glassfabrikat eller hvem som har utført glassarbeidet skal ikke være av betydning i denne forbindelse.
 3. Glass & Fasades pris for eksemplarisk glassarkitektur utdeles av en jury bestående av tre medlemmer. En utpekt av administrasjonen i foreningen, en uavhengig med relevant erfaring og bransjetilknytning og person med minimum mastergrad i arkitektur tilsatt/tilknyttet universitet eller høgskole.
 4. Glass & Fasades pris for eksemplarisk glassarkitektur utdeles annen hvert år i forbindelse med GF Arrangements «Glassarkitektur».
 5. Glass & Fasades pris for eksemplarisk glassarkitektur utdeles til norske arkitketer, ingeniører, bedrifter eller organisasjoner som har bidratt iht. Pkt. 1.
 6. Statutter for og formål med Glass & Fasades pris for eksemplarisk glassarkitektur skal offentliggjøres ved etableringen og senere i de organer og på den måten som bestemmes av Glass og Fasadeforeningen.
 7. Prisen Glass & Fasades pris for eksemplarisk glassarkitektur består av
  a) Plakett som tildeles bygg eller prosjekt, og byggherre, for montering på byggets fasade
  b) Minnepremie til vinnerprosjektets arkitekt eller arkitektkontor
 8. Juryen bestemmer selv sin arbeidsform, men det forutsettes at det er et tett samarbeid med redaktør i Glass & Fasade. Juryens reise og diettgodtgjørelse dekkes av Glass og fasadeforeningen. Utover dette utbetales ingen honorar.
 9. Juryens beslutning er konfidensiell frem til utdelingsdato.
 10. Juryen skal gi en faglig begrunnelse og stå for overlevering av prisen.