Vinner vår 2022: Hauk Hilde Haslum og prisutdelere Hans Olav Meen Nilssen og Per Henning Graff foran vinnerprosjektet. Foto: Member Media

Vinner høst 2022: Carina Lovise Forsmo og prisutdeler Bjørn Glenn Hansen fra Glass og Fasadeforeningen. Foto: Member Media

Vinner vår 2023: Benjamin Arleth Weilbauer og prisutdeler Jonas van Zwieten Sivertsen fra Glass og Fasadeforeningen. Foto: Member Media