• To glasspriser

  Tidsskriftet Glass & Fasade deler ut to glasspriser; Glassprisen og Glass & Fasades Glasspris.

  Foto av isolerglass
 • To glasspriser

  Tidsskriftet Glass & Fasade deler ut to glasspriser; Glassprisen og Glass & Fasades Glasspris.

  Foto av isolerglass

Glassprisen 2023

Glassprisen er en hederspris som er innstiftet av Glass og Fasadeforeningen i Norge og redaksjonsråd i foreningens tidsskrift Glass & Fasade. Prisen deles ut i forbindelse med foreningens Fagdag og Bygg Reis Deg i oktober 2. hvert år. Neste pris deles ut 2023.

Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte, eller som kunstnerisk virkemiddel, eller hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, eller på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.

Nominasjonskomiteen etterlyses kandidater til Glassprisen 2023 innen 1. september 2023. Nominasjonsprosessen er åpen og alle kan foreslå kandidater.

Tidligere vinnere:

 • «Glassprisen 2021» ble Carl Viggo Hølmebakk AS for prosjektet Nybygg Sigrid Undset besøkssenter. (Foto: Carl Viggo Hølmebakk AS)
 • «Glassprisen 2019» ble tildelt Helen & Hard for Summer House Reilstad. (Foto: Sindre Ellingsen)
 • Vinner av Glassprisen 2021.

  Foto av Nybygg til Sigrid Undset besøkssenter, Bjerkebekk.
 • Vinner av Glassprisen 2019.

  Foto av Summerhouse Reilstad
 • «Glassprisen 2021» ble Carl Viggo Hølmebakk AS for prosjektet Nybygg Sigrid Undset besøkssenter. Foto: Carl Viggo Hølmebakk AS

  Foto av Nybygg til Sigrid Undset besøkssenter, Bjerkebekk.
 • «Glassprisen 2019» ble tildelt Helen & Hard for Summer House Reilstad. Foto: Sindre Ellingsen

  Foto av Summerhouse Reilstad

Statutter for Glassprisen

1. Glassprisen er en hederspris som er innstiftet av Glass og Fasadeforeningen i Norge og redaksjonsråd i foreningens tidsskrift Glass & Fasade. Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur

 1. på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte,
 2. eller som kunstnerisk virkemiddel, eller
 3. hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, eller
 4. på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.

2. Glassfabrikat eller hvem som har utført glassarbeidet skal ikke være av betydning i denne forbindelse.

3. Glassprisen utdeles av en jury

4. Glassprisen utdeles annen hvert år i forbindelse med GF Arrangements «Glassarkitektur».

5. Glassprisen utdeles til norske arkitketer, ingeniører, bedrifter eller organisasjoner som har bidratt iht. Pkt. 1.

6. Statutter for og formål med Glassprisen skal offentliggjøres ved etableringen og senere i de organer og på den måten som bestemmes av Glass og Fasadeforeningen.

7. Prisen Glassprisen består av

 1. Plakett som tildeles bygg eller prosjekt, og byggherre, for montering på byggets fasade
 2. Minnepremie til vinnerprosjektets arkitekt eller arkitektkontor

8. Juryen bestemmer selv sin arbeidsform, men det forutsettes at det er et tett samarbeid med redaktør i Glass & Fasade. Juryens reise og diettgodtgjørelse dekkes av Glass og fasadeforeningen. Utover dette utbetales ingen honorar.

9. Juryens beslutning er konfidensiell frem til utdelingsdato.

10. Juryen skal gi en faglig begrunnelse og stå for overlevering av prisen.

Egen glasspris til studenter ved AHO

Glass & Fasades Glasspris utdeles til studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Lærere ved AHO nominerer studenters prosjekter til prisen.

Glass & Fasades Glasspris er en hederspris som er innstiftet av Glass og Fasadeforeningen i Norge og redaksjonsråd i foreningens tidsskrift Glass & Fasade.

Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte, eller som kunstnerisk virkemiddel, eller hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, eller på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.

Kriterier for Glass & Fasades Glasspris

 1. Glass & Fasades Glasspris er en hederspris som er innstiftet av Glass og Fasadeforeningen i Norge og redaksjonsrådet i foreningens tidsskrift Glass & Fasade. Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur
  • på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte,
  • eller som kunstnerisk virkemiddel, eller
  • hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, eller
  • på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.
  • Arkitekturen trekker frem glassets unike egenskaper som den beste kilden til å bringa dagslys inn i bygninger
 2. AHO kan legge til andre undervisningsfaglige kriterier
 3. Lærere ved AHO nominerer studenters prosjekter til Glass & Fasades Glasspris
 4. Glass & Fasades Glasspris utdeles på AHO AWARDS
 5. Glass & Fasades Glasspris utdeles til studenter ved AHO
 6. Glass og Fasadeforeningen deltar i juryarbeidet
 7. Glass & Fasades Glasspris består av
  • Billett til Glass og Fasadeforeningen tur til Glasstec i Düsseldorf
  •  Minnepremie
 8. Juryen skal gi en faglig begrunnelse og foreningen står for overlevering av prisen.

English:

EXELENCE IN USE OF GLASS (Glass og Fasadeforeningen)

The Excellence in use of Glass Award is an honorary award established by the Glass og Facade Association in Norway and the editorial board of the association’s magazine Glass & Fasade.

The purpose of the award is to stimulate collaboration and aid innovation across the value chain of the Norwegian construction sector. The award will highlight solutions where the use of glass is instrumental for the architectural achievements and/or has an experimental approach that can inform development in accordance with the UN Sustainability Development Goals (SDG´s).

Criteria:

The award criteria promote projects demonstrating excellence in use of glass in one (or more) of the following ways:

 • in an outstanding architectural or technical manner
 • as an artistic instrument
 • where the functional properties of the glass add significant benefits to the building or structure
 • in new and innovative ways for the benefit of society, the environment or individuals
 • Architecture that highlights the unique properties of glass as the only source of daylight in buildings