• «Glassprisen 2021» ble Carl Viggo Hølmebakk AS for prosjektet Nybygg Sigrid Undset besøkssenter. Foto: Carl Viggo Hølmebakk AS

  Foto av Nybygg til Sigrid Undset besøkssenter, Bjerkebekk.
 • «Glassprisen 2019» ble tildelt Helen & Hard for Summer House Reilstad. Foto: Sindre Ellingsen

  Foto av Summerhouse Reilstad
 • Vinner av Glassprisen 2021.

  Foto av Nybygg til Sigrid Undset besøkssenter, Bjerkebekk.
 • Vinner av Glassprisen 2019.

  Foto av Summerhouse Reilstad

Glassprisen 2023

Glassprisen er en hederspris som er innstiftet av Glass og Fasadeforeningen i Norge og redaksjonsråd i foreningens tidsskrift Glass & Fasade. Prisen deles ut i forbindelse med foreningens Fagdag og Bygg Reis Deg i oktober 2. hvert år. Neste pris deles ut 2023.

Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte, eller som kunstnerisk virkemiddel, eller hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, eller på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.

Nominasjonskomiteen etterlyses kandidater til Glassprisen 2023 innen 1. september 2023. Nominasjonsprosessen er åpen og alle kan foreslå kandidater.

Tidligere vinnere:

 • «Glassprisen 2021» ble Carl Viggo Hølmebakk AS for prosjektet Nybygg Sigrid Undset besøkssenter. (Foto: Carl Viggo Hølmebakk AS)
 • «Glassprisen 2019» ble tildelt Helen & Hard for Summer House Reilstad. (Foto: Sindre Ellingsen)

Statutter for Glassprisen

1. Glassprisen er en hederspris som er innstiftet av Glass og Fasadeforeningen i Norge og redaksjonsråd i foreningens tidsskrift Glass & Fasade. Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur

 1. på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte,
 2. eller som kunstnerisk virkemiddel, eller
 3. hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, eller
 4. på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.

2. Glassfabrikat eller hvem som har utført glassarbeidet skal ikke være av betydning i denne forbindelse.

3. Glassprisen utdeles av en jury

4. Glassprisen utdeles annen hvert år i forbindelse med GF Arrangements «Glassarkitektur».

5. Glassprisen utdeles til norske arkitketer, ingeniører, bedrifter eller organisasjoner som har bidratt iht. Pkt. 1.

6. Statutter for og formål med Glassprisen skal offentliggjøres ved etableringen og senere i de organer og på den måten som bestemmes av Glass og Fasadeforeningen.

7. Prisen Glassprisen består av

 1. Plakett som tildeles bygg eller prosjekt, og byggherre, for montering på byggets fasade
 2. Minnepremie til vinnerprosjektets arkitekt eller arkitektkontor

8. Juryen bestemmer selv sin arbeidsform, men det forutsettes at det er et tett samarbeid med redaktør i Glass & Fasade. Juryens reise og diettgodtgjørelse dekkes av Glass og fasadeforeningen. Utover dette utbetales ingen honorar.

9. Juryens beslutning er konfidensiell frem til utdelingsdato.

10. Juryen skal gi en faglig begrunnelse og stå for overlevering av prisen.