Nominér din kandidat til Glassprisen

Glass & Fasades pris for eksemplarisk glassarkitektur er en hederspris som er innstiftet av Glass og Fasadeforeningen i Norge og redaksjonsråd i foreningens tidsskrift Glass & Fasade.

Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte, eller som kunstnerisk virkemiddel, eller hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler, eller på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.

Nominasjonskomiteen etterlyses kandidater til Glassprisen 2019 innen 1. september 2019. Nominasjonsprosessen er åpen og alle kan foreslå kandidater.