Curtainwall. Foto: ©Otto von Munchow

GF MEDLEMSFORDELER

Fordelene med et medlemskap i Glass og Fasadeforeningen (GF) skal i første rekke gjenspeiles i verdien av å samles om oppgavene flere sammen løser på en bedre måte enn én alene, bringe utfordringene til torgs, enes om veien mot målet og føre oppgavene frem til gode, fremtidsrettede og kvalitative løsninger. I tillegg har fellesskapet det ved seg at det er flere som kan dra nytte av de samme produktene og tjenestene. Dette trekker GF veksler på og tilbyr konkurransedyktige vilkår til sine medlemmer i forhold til de som står utenfor.

  • Glass og fasade

GF Arbeidsgiverforening

Glass og Fasadeforeningen er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for glass- og fasadebransjen i Norge og ivaretar medlemsbedriftenes interesser innenfor arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold.

Foreningen har et sterkt fokus på lovmessighet i arbeidslivsforhold og har som arbeidsgiverforening egen overenskomst med LO/Fellesforbundet og Forbundet for Ledelse og Teknikk – «Glassoverenskomsten».

Les mer om denne medlemsfordelen

  • Teknisk info. Foto: Shutterstock

GF Teknisk rådgivning

Byggebestemmelsene stiller meget strenge krav til referanser og dokumentasjon. I byggesaker med behov for spesialkompetanse innenfor rådgivning, analyse og beregning har Glass og Fasadeforeningen en samarbeidsavtale med ACC Glassrådgivere.
ACC Glassrådgivere er spesialister innenfor våre fagområder og tilbyr sine tjeneste til Glass og Fasadeforeningens medlemmer til meget konkurransedyktige betingelser.
  • Foto av Hans Olav M. Nilsen på befaring.

GF Tilsyn, befaring og konsulentbistand

Useriøsitet og uansvarlighet har dessverre hatt altfor gode levevilkår i den norske bygg- og anleggsbransjen. Et medlemskap i Glass og Fasadeforeningen og deltakelse i dens fellesskapet viser at man tar avstand fra dette, opptrer profesjonelt og følger gjeldende lover og regler. For å komme uvesenet til livs, og for å bistå der det reises tvil om produkters kvalitet eller funksjon, tilbyr og gjennomfører Glass og Fasadeforeningen utstrakt virksomhet innenfor befaring og tilsyn. Tjenestene etterspørres fra foreningens medlemmer like mye som virksomheter utenfor foreningen, og fra profesjonelle like mye som private. På denne måten bidrar Glass og Fasadeforeningen til å sikre økonomiske og varige glass- og fasadeløsninger. Tjenestene tilbys Glass og Fasadeforeningens medlemmer til meget fordelaktige betingelser. Det pågår et stort arbeid i Glass og Fasadeforeningens sekretariat med sikte på akkreditering for foreningen som tilsynsorgan. Denne tilnærmingen har tilslutning fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

GF Kurs og utdanning

Krav og etterspørsel etter kunnskap og kompetanse øker og blir viktigere og viktigere som konkurransemiddel. Glass og Fasadeforeningen tilbyr et bredt kurs og utdanningsprogram. Dette er med på å sikre et høyt kunnskaps- og kompetansenivå.
Dens utstrakte rådgivningsvirksomhet er ettertraktet fra profesjonelle så vel som private kjøpere og brukere av bransjens produkter og tjenester.
Kurs- og utdanningsprogrammene i Glass og Fasadeforeningen tilbys medlemmene til meget fordelaktige betingelser.

GF Arrangementer

For oppdatering og inspirasjon arrangerer Glass og Fasadeforeningen reiser til messer og bedrifter.
Reisene tilpasses i forhold til fag- og arbeidsområder for medlemsbedriftene.
Les mer om denne medlemsfordelen

GF Digitale verktøy

Effektiv og kontrollert prosess- og ressursstyring i bedriften bidrar til økt konkurransekraft.
Sammen med ThinkLab har Glass og Fasadeforeningen utviklet og tatt i bruk en skreddersydd programvare for disse formålene.
Programvaren og støttefunksjonene tilbys Glass og Fasadeforeningens medlemmer til meget fordelaktige betingelser.
  • lovverk. Foto: Pixabay.com

GF Juridisk rådgivning

Foreningens samarbeid med VIRKE innebærer en avtale om tilbud på juridiske tjenester. Innenfor kontrakts- og arbeidsrettslige spørsmål får medlemmene i Glass og Fasadeforeningen bistand og assistanse av jurister og advokater med ledende kunnskap og kompetanse innenfor disse områdene, og til meget fordelaktige betingelser.
Les mer om denne medlemsfordelen

  • Magasinet Glass & Fasade

GF Media og Kommunikasjon

Glass og Fasadeforeningen ivaretar medlemsbedriftenes interesser innenfor markedsføring av bransjens produkter og tjenester, arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold.
Den er bransjens talerør overfor offentlige myndigheter og medvirker aktivt ved utforming av forskrifter, regler og normer som påvirker bransjens arbeidsbetingelser og det tekniske nivået på tilbudet av produkter og tjenester.
I tillegg til den aktive og personlige deltakelse fra foreningens administrasjon benyttes www.glassportal.no, Glass & Fasade, nyhetsbrev og Facebook som kanaler for å nå frem til bransjens målgrupper med informasjon.
Medlemsbedriftene er selv med på både aktivt å benytte disse kanalene og ikke minst påvirke form og innhold.
  • Forsikring

GF Forsikring

Med egen dedikert forsikringsmegler oppnår Glass og Fasadeforeningen meget fordelaktige betingelser innenfor forsikring.
Spesielt innenfor yrkesskade- og garantiforsikring oppnår Glass og Fasadeforeningen meget konkurransedyktige vilkår.
  • Foto. 2015 ministermøte

GF Nettverk

Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter spenner over brede fag- og arbeidsområder hvor mange kan lære av hverandre og utvide sitt nettverk. Glass og Fasadeforeningen er arena for dette og med strenge etiske regler og krav til seg selv og sine medlemmer i forhold til konkurranselovverket.
Hvert år arrangeres Glass og Fasadedagene (GFD) hvor foreningen samtidig avholder sin generalforsamling.
Fagdagen er vårt andre store møtepunkt hvor ikke bare medlemsbedriftene inviteres, men også bransjens målgrupper innenfor det offentlige, arkitekter, rådgivende ingeniører, eiendomsutviklere og andre med interesse for utvikling innenfor vår bransje, fag og arbeidsområder.
Les mer om denne medlemsfordelen

  • Thon Hotel Opera Foto: Thon Hotels

GF Hotel

Glass og Fasadeforeningen har avtale med Thon Hotels som innebærer konkurransedyktige priser på overnatting og kurs-/konferansefasiliteter.
  • Foto av kontor

GF Medlems- og kundeservice

Glass og Fasadeforeningens aktiviteter handler om å returnere tjenester og service i forhold til medlemsbedriftenes forventninger. Spennvidden i foreningens virksomheter er stor og tjenestene er omfattende.

GF Medlems- og kundeservice jobber aktivt både mot medlemmer, kunder og administrasjon.