GF FAGOMRÅDER

Glass og Fasadeforeningens medlemmer skal være de foretrukne leverandørene av produkter og tjenester innenfor sine fagområder.

Glasshåndverk

Glasshåndverk har lang historie i Norge. Foranledningen til Glass og Fasadeforeningen, slik den framstår i dag, var Glassmestrenes Landsforening, som ble stiftet i 1917.

Glass og Fasadeforeningen er eier av Glassfaget. Fagkunnskapen og -kompetansen holdes i hevd gjennom foreningens utdanning, hvor elevene gjennom ett års skolegang og tre år som lærling i bedrift, oppnår fagbrev i glassfaget.

Glass og Fasadeforeningen er medlem i blimester.com hvor mesterbrevutdanningen ivaretas.

Fasade og solskjerming

Strenge miljø- og funksjonskrav til bygg har frembragt fasade- og solskjermingsprodukter til et høyt teknologisk nivå. Solcelleteknologi, integrert i tak og fasader, er kilde til fornybar energi.

Dimensjonering og avstemning i grensesnittet mellom fasadeprofiler, glass og avskjerming krever inngående kunnskap om materialegenskaper, og de lokale klimatiske forhold.

Verdensledende, leverandører, produsenter og byggere av solcelleteknologi, fasader og solskjerming er medlemmer i Glass og Fasadeforeningen.

Fasade og solskjerming tilhører utdanningen i glassfaget.

Les mer om fasader her.

Les mer om solskjermingssystemer her.

Glassindustri

Råvaren glass er avhengig av foredling og bearbeiding før den oppnår funksjonalitet utover det å skjerme mot vær og vind, samt å slippe inn lys.

Så vel produksjonen av råvaren som de høyteknologiske prosessene som må til for å optimalisere den for å imøtekomme krav til lysinnslipp, energibruk, solskjerming, støydemping, sikkerhet, trygghet og vern mot brannsmitte foretas blant Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter.

Isolerglassproduksjon og bearbeiding av glass tilhører utdanningen i glassfaget.

Glass i bil og transportmidler

De senere årene har glass i bil flyttet seg fra å være en vindskjerm til å bli en del av bilens karosseri, og er nå helt fundamentalt for kjøretøyets egenskaper og sikkerhet. Sensorteknologi og displays har de senere årene blitt en del av kjøretøyets styrings- og overvåkningssystemer.

Glass i bil og andre transportmidler tilhører utdanningen i glassfaget.

Foto av glassvegg

Systemninnredning

Glass og Fasadeforeningen har blant sine medlemmer ledende firmaer som produserer, leverer, selger og monterer systeminnredninger og tilhørende komponenter.

Systeminnredning omfatter for eksempel systemskillevegger, glassfronter, systemhimlinger og datagulv.

Innramming

Glass til innramming tilbys i en rekke forskjellige utførelser. Krav til gjengivelse, konservering og sikring av bilder og kunst stiller store krav til glasset, dets overflatebehandling og oppbygning. Riktig avstemming mellom innrammingsmaterialer og bildet eller kunsten som skal fremstilles, krever inngående forståelse og kompetanse.

Innramming tilhører utdanningen i glassfaget.

Egne segmentmøter styrker våre fagområder

Glass og Fasadeforeningen (GF) skal ivareta medlemsbedriftenes interesser innenfor markedsføring av bransjens produkter og tjenester, arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold.  Like viktig er at GF er bransjens talerør overfor offentlige myndigheter og medvirker aktivt ved utforming av forskrifter, regler og normer som påvirker bransjens arbeidsbetingelser og det tekniske nivået på tilbudet av produkter og tjenester.

GFs medlemsbedrifter er inndelt i segment- og fagområdene «Glasshåndverk», «Fasade og solskjerming», «Glassindustri», «Glass i bil og transportmidler», «Systeminnredning» og «Innramming».

Samlet står vi bak en bærekraftig bransje som styrkes gjennom et faglig felleskap. På samme tid som segmentene deler foreningens hovedinnsatsområder har de hver for seg sin egenart.

Gjennom økt søkelys på hvert segment, skal GF skape et enda sterkere faglig fellesskap. GF har derfor innført «segmentmøter» som gjennomføres minst en gang årlig.

Spørsmål og henvendelser rettes til fagansvarlig for de ulike segment- og fagområdene.

«Glasshåndverk»
Per Henning Graff
e-post: graff@gffn.no
tlf: +47 915 64 455

«Fasade og solskjerming» 
Hans Olav M. Nilssen
e-post: nilssen@gffn.no
tlf: + 47 982 20 770

«Glassindustri» 
Bjørn Glenn Hansen
e-post: hansen@gffn.no
tlf: + 47 958 54 259

«Glass i bil og transportmidler» 
Per Henning Graff
e-post: graff@gffn.no
tlf: +47 915 64 455

«Systeminnredning» 
Bjørn Glenn Hansen
e-post: hansen@gffn.no
tlf: + 47 958 54 259

«Innramming»
Per Henning Graff
e-post: graff@gffn.no
tlf: +47 915 64 455