GF FAGOMRÅDER

Glass og Fasadeforeningens medlemmer skal være de foretrukne leverandørene av produkter og tjenester innenfor sine fagområder.

Fagområder:

Glasshåndverk

Glasshåndverk har lang historie i Norge. Foranledningen til Glass og Fasadeforeningen, slik den framstår i dag, var Glassmestrenes Landsforening, som ble stiftet i 1917.

Glass og Fasadeforeningen er eier av Glassfaget. Fagkunnskapen og -kompetansen holdes i hevd gjennom foreningens utdanning, hvor elevene gjennom ett års skolegang og tre år som lærling i bedrift, oppnår fagbrev i glassfaget.

Glass og Fasadeforeningen er medlem i blimester.com hvor mesterbrevutdanningen ivaretas.

Fasade og solskjerming

Strenge krav til funksjonalitet i bygg har frembragt fasade- og solskjermingsprodukter til et høyt teknologisk nivå.

Dimensjonering og avstemning mellom fasadeprofiler, glass og avskjerming krever inngående kunnskap om materialegenskaper, og de lokale klimatiske forhold.

Verdensledende produsenter og byggere av fasade og solskjerming er medlemmer i Glass og Fasadeforeningen.

Fasade og solskjerming tilhører utdanningen i glassfaget.

Les mer om fasader her.

Les mer om solskjermingssystemer her.

Glassindustri

Råvaren glass er avhengig av foredling og bearbeiding før den oppnår funksjonalitet utover det å skjerme mot vær og vind, samt å slippe inn lys.

Så vel produksjonen av råvaren som de høyteknologiske prosessene som må til for å optimalisere den for å imøtekomme krav til lysinnslipp, energibruk, solskjerming, støydemping, sikkerhet, trygghet og vern mot brannsmitte foretas blant Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter.

Isolerglassproduksjon og bearbeiding av glass tilhører utdanningen i glassfaget.

Solenergi og smarte glass

I dag finnes det ingen bedre bærere enn glass for teknologiene som gjør det mulig å transformere energi fra sola til strøm og varme (solcellepaneler og solfangere), å se på fjernsyn, lese fra en dataskjerm eller navigere på en smarttelefon. Disse teknologiene står ennå foran nye gjennombrudd. Utenkelig uten glass som teknologibærer.

Les mer om glass med spesielle funksjoner her.

Glass i bil og transportmidler

De senere årene har glass i bil flyttet seg fra å være en vindskjerm til å bli en del av bilens karosseri, og er nå helt fundamentalt for kjøretøyets egenskaper og sikkerhet. Sensorteknologi og displays har de senere årene blitt en del av kjøretøyets styrings- og overvåkningssystemer.

Glass i bil og andre transportmidler tilhører utdanningen i glassfaget.

Innramming

Glass til innramming tilbys i en rekke forskjellige utførelser. Krav til gjengivelse, konservering og sikring av bilder og kunst stiller store krav til glasset, dets overflatebehandling og oppbygning. Riktig avstemming mellom innrammingsmaterialer og bildet eller kunsten som skal fremstilles, krever inngående forståelse og kompetanse.

Innramming tilhører utdanningen i glassfaget.