GF ARBEIDSOMRÅDER

Glass og Fasadeforeningen (GF) spiller en viktig rolle som kunnskaps-, kompetansesenter og tilsynsorgan.
Vi arbeider kontinuerlig for å gi våre medlemmer et fortrinn i markedet.