Curtainwall. Foto: ©Otto von Munchow

GF ARBEIDSOMRÅDER

Glass og Fasadeforeningen (GF) spiller en viktig rolle som kunnskaps-, kompetansesenter og tilsynsorgan.
Vi arbeider kontinuerlig for å gi våre medlemmer et fortrinn i markedet.

Arbeidsområder:

Arbeidsgiverspørsmål og tarifforhold

Glass og Fasadeforeningen er arbeidsgiverforening, interesseorganisasjon og felles arena for de toneangivende bedriftene innenfor sine fagområder. Bedriftene spenner over et stort omfang av produkter og tjenester og er i størrelse fra små- og mellomstore virksomheter til globale selskaper.

Glass og Fasadeforeningen har et sterkt fokus på lovmessighet i arbeidslivsforhold og har som arbeidsgiverforening egne overenskomster med LO/Fellesforbundet og Forbundet for Ledelse og Teknikk.

Les mer om GF arbeidsgiverforening

Markedsføring og kommunikasjon

Glass og Fasadeforeningen driver utstrakt markedsføring og kommunikasjon for å nå ut med informasjon til sine medlemsbedrifter, bransjens kunder og eksterne premissgivere om medlemmenes og foreningens virksomheter og tilbud.

Blant våre viktige talerør er fagtidsskriftet Glass & Fasade, www.glassportal.no, nyhetsrommet, Facebook og Instagram.

Bransjens rammebetingelser

Lover og regler setter rammene for bruk av våre materialer i byggverk, forretningsdrift, handel med varer og tjenester, forpliktelser og rettigheter, og dermed for mulighetsområdene for Glass og Fasadeforeningens medlemmer.

Glass og Fasadeforeningen representerer et stort og sterkt felleskap. Vi er en pådriver i alle sammenhenger hvor dens medlemmer ser behov for endringer og tilpasninger i rammebetingelser.

Lobbying

Forberedelse og gjennomføring av endringer i lover og regelverk er ofte møysommelige og tidkrevende prosesser.

Glass og Fasadeforeningen kommuniserer i og med et stort nettverk av instanser og nøkkelpersoner med påvirkningskraft og beslutningsmyndighet i det politiske rom.

I flere sammenhenger samarbeider Glass og Fasadeforeningen med andre store interesseorganisasjoner.

Opplæring, kunnskap og kompetanse

Behovet for og kravet til kunnskap og kompetanse er stort. De som investerer i å tilegne seg dette vil oppleve å bli foretrukket.

Glass og Fasadeforeningen autoriserer glass- og fasaderådgivere gjennom et stort utdanningsprogram.

I tillegg tilbyr Glass og Fasadeforeningen et omfattende skole- og kurstilbud slik at foreningens medlemmer, uansett størrelse og virkeområde, hele tiden skal ha mulighet til å tilby de beste og riktigste løsningene.

Les mer om GF Kurs og utdanning.

Teknisk nivåheving

Innovativt tenkesett og gjennomføringsevne gjelder like mye for premissgivere som for de som vil lede an innenfor sine virkeområder.

Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter arbeider aktivt med utvikling av tjenester, produksjonsprosesser og produkter, som kommer sluttbruker til gode.

Som forening støtter vi dette arbeidet gjennom påvirkning av rammebetingelser slik at tjenestene og produktene blir foretrukket.

Les mer om GF Teknisk rådgivning.