Glassarkitektur 2019

Tirsdag 15. oktober 2019 på Thon Hotel Oslofjord

Glasset har enorm betydning i utformingen av energivennlige og funksjonelle bygg. Uten  innovative materialer ville mulighetene for arkitekter og prosjekterende vært betydelig redusert. Gjennom fagseminaret «Glassarkitektur 2019» retter Glass og Fasadeforeningen og magasinet «Glass & Fasade» fokus mot aktuelle fagområder som skal fremme ny kunnskap tilpasset moderne energikrav og byggeskikk.

Program

Kl. 12.00 – 13.00Fagutstilling
Kl. 13.00Åpning av Glassarkitektur 2019
Kl. 13.15 – 14.15REHABILITERING: Ticonbygget i Drammen
– Bakgrunn og målsettinger
– Glass og funksjoner
– Fornybar energi i fasaden
– Prosjektering og tverrfaglig forum
KL. 14.15 – 15.00Pause med fagutstilling
Kl. 15.00 – 16.00NYBYGG: Finansparken
– Arkitektur, tre, glass og aluminium
– Fast og dynamisk solskjerming
– Dynamikk og bevegelse mellom materialer
– BIM-modelleringens betydning
Kl.16.00 – 16.30Pause med fagutstilling
Kl. 16.30 – 17.00Munnblåst glass i moderne fasader
Kl. 17.00 – 18.00Glassprisen 2019

En arkitektonisk perle

Snart ferdigstilte «Finansparken» er neste prosjekt som skal presenteres med faglig dybde. Helen & Hard Arkitekter og SAAHA Arkitekter har tegnet et bygg i massivtre med overbygd glasstak, med foliert glass, over atriet, og fasader med blant annet utenpåliggende vertikale glassfinner som fast solavskjerming. Interiøret preges av transparente løsninger som fremhever bygget særpreg.

Slik optimaliseres en gammel fasade

På «Glassarkitektur 2019» vil vi presentere det verneverdige Ticon-Bygget i Drammen. Næringseiendommen ved Bybrua i Drammen rehabiliteres og det eksisterende arkitektetur må derfor bevares.

Bygget vil likevel få fasadeelementer med firelags isolerglass, elektrokrome glass med solskjerming og solceller i fasadeglasset.

Mer og god fakta på Glassarkitektur 2019

I tillegg vil vi vise

  • muligheter med munnblåst glass i moderne arkitektur
  • stor fagutstilling
  • snitt av glass og fasader i Ticon-bygget
  • snitt av glass og fasader i Finansparken

Fakta