Glass i bil og transportmidler:

Glass er en helt avgjørende komponent for sikkerheten i biler og transportmidler. Presis montering og kalibrering er en forutsetning for at det skal fungere. Glass og Fasadeforeningen har blant sine medlemmer selskapene med denne spisskompetansen.