Curtainwall. Foto: ©Otto von Munchow

Glass i bil og transportmidler:

Glass er en helt avgjørende komponent for sikkerheten i biler og transportmidler. Presis montering og kalibrering er en forutsetning for at det skal fungere. Glass og Fasadeforeningen har blant sine medlemmer selskapene med denne spisskompetansen.

Trøndelag

Riis, Andr. L. AS.
Finn på kart.