• GF KS Online. Foto © Shutterstock.

GF KS Online

GF KS Online er et eget kvalitetssikringssystem (KS) utviklet av Glass og Fasadeforeningen.  GF KS Online gir deg tilgang til prosjektene fra alle digitale flater, og du kan enkelt føre avvik, lage endringsmeldinger, hente opp tegninger etc.

GF KS Online, ditt nye digitale KS- og HMS-system, kan brukes på byggeplass via smarttelefon og nettbrett.

 • Ks online. Foto.

Hent dokumenter på telefonen

Viktige dokumenter fra KS Online til smarttelefonen er:

 • Tegninger/detaljer
 • Monteringsveiledninger
 • Beskrivelser
 • HMS forhold for den aktuelle byggeplassen
 • Stoffkartotek

Viktige tilbakemeldinger til KS Online i prosjektet er:

 • Fotodokumentasjon
 • Avvik (HMS/KS)
 • Endringer

Priser GF KS Online

For å få til dette samspillet mellom kontor (PC bruker) og byggeplass (appbruker) bør alle aktører i prosjektet ha tilgang til prosjektdokumentene på sin smarttelefon. Vi endrer derfor prisstrukturen med virkning fra 1. juni 2019:

Medlemsbedrifter i Glass og Fasadeforeningen:

 • Første PC bruker kr. 7.900,- + MVA pr. år (kr. 658,- pr. mnd)
 • Andre PC bruker kr. 3.950,- + MVA
 • Tredje PC bruker kr. 1975 + MVA
 • Ubegrenset antall app-brukere: kr. 0,-

Ikke medlemsbedrifter:

 • Første PC bruker kr. 9.500,- + MVA pr. år (kr. 792,- pr. mnd)
 • Andre PC bruker kr. 4.750,- + MVA
 • Tredje PC bruker kr. 2.375 + MVA
 • Ubegrenset antall app-brukere: kr. 0,-

Dette muliggjør at alle på arbeidsplassen deres (også innleide / underentreprenører), kan få tilgang til dokumenter, sjekklister, foto, avvik, endringer, mm. Dere får tilbakemeldinger fra alle involverte, og får dermed bedre styring av prosjektene.

Rutiner

Systemet er bygget opp på RUTINER for kvalitetssikring og HMS, med tilhørende sjekklister og dokumenter som bedriften skal bruke i sitt daglige arbeid.

KS Online ivaretar rutiner for:

Tiltakshaver/kontrakter, søker, prosjektering, før/under oppstart på byggeplass, utførelse, møter avslutning av byggearbeider og overtakelse, uavhengig av kontroll.

 • rutiner ks online

Enkel tilpasning av prosjekt

Du har full tilgang til et malbibliotek for forskjellige arbeid som kan brukes i prosjektene. Det er også enkelt å lage egen mal for bedriften med de rutinene som brukes jevnlig i bedriften.

På hver rutine er det mulig å legge inn tilhørende dokumenter som tegninger, monteringsbeskrivelser og andre dokumenter man vil dele med byggeplassen.

Endringsmeldinger

Bedrifter kan oppleve store tap på grunn av at det ikke er registrert og sendt skriftlig varsel i tide, om de endringer kunden bestiller.

Med GF KS Online kan endringer registreres direkte på mobil/nettbrett på byggeplassen. Deretter er det enkelt å sende varsel om endringer via PC når man kommer på kontoret.

Avvikshåndtering

Ved avvik skriver man en rapport og hva avviket forholder seg til. Også selvstendige avvik kan legges inn. Hvis man tar imot varer kan det for eksempel være avvik i leveransen som skal innrapporteres.

Med full avviksrapportering kan bedriften tilpasse rutiner og sjekklister for å avverge senere avvik.