Vedtekter

Vedtekter for Glass og Fasadeforeningen (GF).

Vedtatt på generalforsamlingen i GF 17. mars 2017.

Revidert mars 2021.