Retningslinjer for etisk handel

Glass og Fasadeforeningens (GF) retningslinjer for etisk handel (Code of Conduct) er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder.

Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde. GFs medlemmer anerkjenner og stiller seg bak disse retningslinjene.