Program Bergens Glassmesterlaugs 110-års jubileum og GFD 2020