Arbeidslivskriminalitet – Mamen (pdf)

BIPV – Sternik (pdf)

Branndører – hvem har ansvaret for lås og beslag – Hedlund (pdf)

En håndverkers suksesshistorie – Wilhelmsen (pdf)

Etseskader på glass – Årsaker og skadeforebygging – Miller (pdf)

Fire nye Byggdetaljblader om påhengsvegger – Nygård (pdf)

Global Glass Trends – Vitkala (Youtube video)

Hvilke krav møter du i TEK 17 og BREEAM-NOR – Fuglseth (pdf)

Kartlegging av fasader vinduer og glass for ombruk og gjenvinning – Häll (pdf)

Lydisolasjon – Dagens krav, målinger og forhold som påvirker – Rieber (pdf)

Noen jobber er tøffere enn andre – Sundbye (pdf)

Sikring mot brannsmitte – Hansen (pdf)

Vinduets plassering i fasaden – Eggestad (pdf)

Åpning Fagdagen – Hansen (pdf)