Glass og Fasadeforeningen

Adresse:
Glynitveien 25, Ski
Organisasjonsnummer:
970 018 123

E-post: post@gffn.no
Tlf: +47 47 47 47 05

Fakturainfo

Fakturaer til Glass og Fasadeforeningen skal sendes i EHF til GF Norge AS, org.nr. 920189180.