Illustrasjon. FG-godkjent av Glass og Fasadeforeningen

FG-godkjente bedrifter

Trygghetsruter brukes for å sikre personer, verdier og gjenstander, mot skade, angrep eller uønskede hendelser. FG Skadeteknikk og Glass og Fasadeforeningen har utarbeidet krav til selskaper som utfører montering, retningslinjer for montering av slike ruter og en merkeordning som dokumenterer rutens egenskaper. Merking av trygghetsruter, montering av dører med glass og vinduer samt utskifting av glass i eksisterende konstruksjoner skal utføres med FG-sertifiserte produkter og av FG-godkjente bedrifter. Montering av trygghetsruter og merkeordningen er nærmere beskrevet i veilederen «Retningslinjer for montering av trygghetsruter». På denne siden finner du siste oppdaterte versjon.

Illustrasjon. FG-godkjent av Glass og Fasadeforeningen

Bedrifter med FG-godkjenning…

…har gjennomført Glass og Fasadeforeningens kurs «Krav til montering, dokumentasjon og merking av FG-godkjente trygghetsruter».

…skal fremlegge dokumentasjon på produktenes motstandsevne

FG-sertifiserte trygghetsruter

Innsetting av dører med glass og vinduer samt utskifting av glass i eksisterende konstruksjoner skal utføres med FG-godkjente produkter. Disse er klassifisert som følger:

P4A – P5A – Laminert sikkerhetsglass som oppfyller kravene gitt i NS-EN 356.

P6B – P7B – P8B – Laminert sikkerhetsglass som oppfyller kravene gitt i NS-EN 356.

Her finner du oversikten over FG-sertifiserte produkter.

Bedrifter som har FG-godkjenning for merking og montering av trygghetsruter:

Illustrasjon. FG-godkjent av Glass og Fasadeforeningen

Bestilling av merker med FG-godkjenning

Pris pr. merke

GF medlem: Gratis

Ikke-medlem: Kr./stk 250.- + mva

Rekvisisjonsskjema:

3 + 3 = ?