Evaluering av Fagbok i glassfaget

Glass og Fasadeforeningen har nå utgitt «Fagbok i glassfaget». § 3.5 kandidater og lærlinger som var oppmeldt til eksamen 30. november er valgt som testbrukere. Vi vil takke for at du tok deg tid til å gå gjennom boken. Vi håper du kan bruker fem minutter på å gi oss en tilbakemelding.

Brukerundersøkelse:

Velg alternativer fra 1 - 6, der 1 er lavest score og 6 er høyest score.

0 + 4 = ?