Curtainwall. Foto: ©Otto von Munchow

Entreprenører:

Glass og Fasadeforeningen har blant sine medlemmer verdensledende entreprenører.