Energisparekalkulator

Energispare-kalkulator

Med GFs energisparekalkulator kan du beregne årlig energibesparelse i kWh og i kroner ved skifte av glass.

Med GFs energispare-kalkulator kan du beregne årlig energibesparelse i kWh og i kroner ved skifte av glass.

Her kan du sjekke ut hva du kan spare:

Illustrasjon av energiklasser