Logo Det internasjonale glassåret 2022

2022 er Det internasjonale glassåret

2022 er Det internasjonale glassåret

FN har godkjent og proklamert 2022 som Det internasjonale glassåret. Vi vil bruke denne oppmerksomheten og anledningen til å speile hvordan foreningen og medlemsbedriftene jobber i hverdagen. Med glass som et enestående, konkurransedyktig og bærekraftig bygningsmateriale!