WICONA forenkler byggeprosessen

WICONA utvider nå utvalget av BIM-objekter og videreutvikler planleggingsverktøyet WIC3D – nå også som BIM-konfigurator.

Med målsetningen om å forenkle byggeprosessen utvider WICONA sitt 3D- og BIM*-tilbud betydelig: På www.bimobject.com  er nå alle WICONA 3D-objekter i REVIT- og/eller ARCHICAD-format. I tillegg utvider WICONA også programvaren for planlegging, WIC3D, og tilbyr nå arkitekter, planleggere og produsenter muligheten til å bruke programvaren som BIM-konfigurator.

Byggebransjen er i rask endring og stiller stadig høyere krav til alle involverte parter. Samtidig bIir BIM en mer vanlig teknikk for å skape digitale konstruksjoner og virtuelle modeller. I mange land er BIM allerede obligatorisk i planleggingen av offentlige bygg, og i fremtiden vil BIM mest sannsynlig få en økende global spredning. Takket være BIM kan alle prosjektdeltakere jobbe sammen i ett prosjekt, og kontinuerlig få tilgang til samme produktinformasjon. Alle prosjektdata kan kombineres til en digital modell og eliminerer derved ulempen med flere parallelle og individuelle modeller. BIM-objektene er utformet som 3D-modeller med fysiske og funksjonelle egenskaper (for eksempel farge, materialer, dimensjoner, etc.) for produktene. Ved å tilby produkter som 3D-objekter støtter WICONA arkitekter, planleggere og produsenter i sitt arbeid. Det omfattende biblioteket av 3D-/BIM-objekter fra WICONA kan lastes ned i forskjellige formater via www.bimobject.com.

Den BIM-baserte planleggingen kan optimaliseres ved å benytte WICONAs programvare WIC3D, en innovativ og brukervennlig programvare for planlegging. For brukeren gjør WIC3D det mulig å skape 3D-tegninger og arkitektoniske 3D-konstrukjoner med et betydelig redusert tidsforbruk. Brukeren kan med WIC3D skape et første konsept på en rask og enkel måte, selv for komplekse konstruksjoner.

Når brukeren oppretter en WICONA WICTEC-fasade er det også mulig å integrere alle WICONAs systemer, som WICSOLAIRE solskjerming, WICLINE vinduer og WICSTYLE dører. Fasader i WICONAs produktsortiment vises visuelt i WIC3D, slik at brukeren på en enkel måte ser det ferdige prosjektet fra flere perspektiver. Dermed kan proporsjoner, design, ulike valg og alternativer evalueres og justeres.

En annen viktig fordel: WIC3D tilbyr grensesnitt for de mest vanlige CAD-systemene, noe som lar brukeren importere og eksportere 3D-tegninger. WICONA-fasader konstruert i WIC3D kan nå også eksporteres til 3D-BIM-objekter i IFC-format. IFC-formatet kan deretter importeres i programvaren REVIT eller ArchiCAD.

WIC3D er det optimale verktøyet ved fremstilling av 3D-/BIM-objekter – og tilbyr nå også direkte IFC-import.

Behøver du BIM-modeller? På www.bimobject.com er WICONAs produkter tilgjengelig som 3D-/BIM-objekter. Det omfattende biblioteket har objekter i flere forskjellige filformater for nedlasting.

Fasader:   

 • WICTEC 50 i REVIT
 • WICTEC 50SG i REVIT

Vinduer:                       

 • WICLINE 65 i REVIT
 • WICLINE 75 i REVIT
 • WICLINE 75 TOP i REVIT og ARCHICAD
 • WICLINE 90SG i REVIT
 • WICLINE 95 i REVIT og ARCHICAD

Dører:                          

 • WICSTYLE 65 i REVIT og ARCHICAD
 • WICSTYLE 75 i REVIT
 • WICSTYLE 77FP i REVIT og ARCHICAD

Skyvedører:     

 • WICSLIDE 65 i REVIT og ARCHICAD
 • WICSLIDE 160 i REVIT og ARCHICAD

* BIM= Building Information Modelling 

Historiske studenter

SAK 10 suksess?

Tilsyn fra DiBK

Mye faglig om bilglass

Yale Doorman «Best i test»

– Viktig fagmateriale fra GF

Energieffektiv WICONA-løsning

– Favoriserer ikke Skanska Tsjekkia

Skandinaviska skal bygge Munchfasaden

Skandinaviska Glassystem er blitt tildelt oppdraget med å bygge fasaden på det nye Munchmuseet. Oppdraget har en verdi på 152 millioner kroner.

Pressemelding: I Bjørvika, rett ved siden av operaen i Oslo, bygges nå fundamentet til det nye Munchmuseet. Nå har Oslo kommune, ved Kultur- og idrettsbygg (KID), og Skandinaviska Glassystem AB signert kontrakten for fasaden på totalt 12 300 m2. Verdien er altså drøye 152 millioner kroner.

Fasaden består i hovedsak av prefabrikerte moduler med både tettfelt og glass. På utsiden monteres det deretter perforerte sinusformede aluminiumsplater. Platene gir bygget sin spesielle karakter men skal også fungere som solavskjerming uten at besøkende mister opplevelsen av lys og transparens.

Museet er inndelt i to hovedfunksjoner: Basen, kalt Podium, der alle publikukmsfunksjoner finnes og det 60 meter høye tårnet der alle museet kjernefunksjoner med utstillinger skal vises frem.

Tårnet består av en lukket del av betong mot øst og et åpent vertikal rom mot vest der man både kan oppleve museets utstillinger og samtidig utsikten over Oslo.

Arkitekt er det spanske arkitektbyrået Estudio Herreros.

Monteringsarbeidet har planlagt oppstart i juni 2017.