GLASS I INTERIØR

Nærmest overalt hvor vi befinner oss i bygg omgis vi av glass. Glass, som i sin naturlige form ikke har konkurrenter blant andre bygningsmaterialer. Ikke noe annet materiale imøtekommer så mange bygningstekniske funksjonskrav samtidig som vi fritt kan se gjennom. Og ønsker vi ikke å se gjennom det, men like fullt opprettholde dets egenskaper, så kan det bearbeides og kombineres i et utall varianter for også å ivareta dette ønsket.