Foto: ©Adam Stirling

GLASS I INTERIØR

  • Foto av glassdør
  • Foto av glassdør
  • Glassdoor Paleet. Foto© Adam Stirling
  • Glassdoor Paleet. Foto© Adam Stirling
  • Glassdoor Paleet. Foto© Adam Stirling

Dører

Moderne teknologi kombinert med herding av glasset, har gitt oss nye muligheter når det gjelder å bore hull og lage utsparinger til hengsler og beslag i glasset.

Helglassdører kan produseres i så mange utførelser at de fleste behov dekkes. De kan lages som hengslede dører eller som skyvedører, med eller uten dekor, og gode systemer er utviklet for å kunne bruke glassdører i helglassvegger.

< < <   Tilbake 

Glassvegger

Glassvegger brukes i stort omfang, både i arbeidsbygninger, byggverk for publikum og i private hjem.

Metoden som velges for innsetting av glasset vil være avgjørende for om glasset skal være laminert, herdet eller en kombinasjon av begge bearbeidingsmetoder.

Stedet hvor en glassvegg skal brukes, vil selvfølgelig være av stor betydning når det gjelder prosjekteringen av en glassvegg. Et kjøpesenter med stor trafikk og tilløp til trengsel, utløser andre krav til innfesting, glassvalg og dimensjon (tykkelse) på glasset, enn hva tilfellet vil være ved bruk i et privat hjem. Skal glassveggen fungere som et skille mot et atrium over flere etasjer, krever det selvfølgelig andre egenskaper i glasset, og andre krav til montering og utforming av innfestingsmaterialene.

< < <   Tilbake 

  • Foto av glassgulv
  • Gulset Kirke. Glass i gulv. Foto: Glassmester Thoresen
  • Glassgulv Naturhistorisk museum, Universitetet i Bergen. Foto: Otto von Munchow
  • Foto av glassgulv

Glassgulv

Brukt som materiale i gulv, kan glasset gi fantastiske virkninger. Lyset spres og føres mellom etasjene på en måte som ingen andre gulvmaterialer kan. Det er spektakulært og virkningsfullt, og vil påkalle stor oppmerksomhet fra besøkende, enten det er i offentlige bygg, eller i private hjem.

Glass i gulv skal være laminert, og dimensjoneres ut fra bruk og belasting. Vanlig er å bruke et 3-lags laminert glass, hvor bæringen er i de to nederste glassplatene, mens øvre glasslag fungere som en beskyttelse mot de bærende lagene.

Underlaget for glassgulv må være godt prosjektert, og utført med stor nøyaktighet. Plane, rette og jevne flater er en forutsetning.

< < <   Tilbake 

Hyller og skap

Som hyllemateriale er glass mye brukt, og det finnes knapt det materiale som kan konkurrere med glasset til dette bruket. Det er lett å holde rent, det slipper gjennom lys og skaper flotte virkninger på for eksempel flasker og glass.

Det kreves kunnskap for å dimensjonere hyller som utsettes for stor belastning. Understøtting og bæring må vurderes av fagkyndige personer. Det må tas hensyn til at glasset vil bli utsatt for langtidslaster, og at konsekvensene av et brudd kan bli særdeles store, både med tanke på personskader og materielle skader hvis en glasshylle brister.

UV-herdende lim gir store muligheter når det gjelder hyller, skap og innredning. Glass kan limes sammen til spennende og funksjonelle kombinasjoner.

< < <   Tilbake 

Heiser

Glass kan benyttes både i heissjakter, dører og heisstoler. I utgangspunktet skal glass som benyttes i deler av heisen være i laminert utførelse, og mange tilfeller både herdet og laminert. Det er egne krav til dimensjonering av glass som brukes i heis, og reglene for klassifisering skiller seg ut fra de andre klassifiseringsreglene for glass.
Et ufravikelig krav når det gjelder glass som benyttes til heis, er at det skal merkes med leverandør/produsent, glasstykkelse og -type.

< < <   Tilbake 

Glassrekkverk

Brukes også i stor utstrekning innvendig, og de generelle krav til glasset vil være like enten det benyttes utendørs eller inne i bygg. Viktigst er at glasset sikrer mot personskade og at rekkverket hindrer personer i å falle utfor en nivåforskjell.

Laminerte glass er en selvfølge i rekkverk, men unntak kan gjøres hvis nivåforskjellen er under 500 mm. Da kan herdet glass benyttes.

Her kan du laste ned inspirasjonsheftet «Rekkverk med glass«.

< < <   Tilbake 

Montre og utstillingsbokser

Et bruksområde hvor glasset har sine fordeler da de utstilte gjenstander kan betraktes fra alle sider, samtidig som de beskyttes mot berøring, klimatiske påkjenninger og kriminelle handlinger. Graden av motstand bestemmes ut fra konstruksjonsmetode, innfestning og valg av glasstype.

< < <   Tilbake 

Idrettshaller, gymnastikksaler og badeanlegg

Når glasset brukes i vinduer, dører, rekkverk og vegger i slike områder, må det tas hensyn til at belastningen på glassene vil være større enn i andre områder, brukeren er i store grad barn og unge, og konekvensenen ved brudd kan bli katastrofale.
Herdede glass bør benyttes i stor grad på grunn av økt mostandsstyrke mot stumpe støt som for eksempel håndballer som kastes, og personer som faller eller støter mot glasset.
I badeanlegg bør glassene i størst mulig grad være laminerte, ofte i kombinasjon med herdede glass. Dette fordi brudd i et herdet glass kan resultere i utallige små glassbiter som kan føre til stengning av et badeanlegg i lengre perioder.

< < <   Tilbake 

Dusj og baderom

Glass er mye brukt i baderom, både som skillevegger, dører og dekor. Det finnes utallige løsninger for innfestninger, hengsler og beslag.

Bruk av glass med trygt bruddmønster er en selvfølge når det gjelder glass som benyttes på bad.

< < <   Tilbake 

Speil

Glass med svært liten eller ingen lysgjennomgang, gir speilende virkning. Speil brukes i flere sammenhenger med tanke på innredninger og dekor, og selvfølgelig som tradisjonelt speil.

< < <   Tilbake