Foto: ©Adam Stirling

GLASS I INTERIØR

Nærmest overalt hvor vi befinner oss i bygg omgis vi av glass. Glass, som i sin naturlige form ikke har konkurrenter blant andre bygningsmaterialer. Ikke noe annet materiale imøtekommer så mange bygningstekniske funksjonskrav samtidig som vi fritt kan se gjennom. Og ønsker vi ikke å se gjennom det, men like fullt opprettholde dets egenskaper, så kan det bearbeides og kombineres i et utall varianter for også å ivareta dette ønsket.

Vegger og dører med glass

Moderne produksjonsteknologi tilrettelegger for omfangsrik bruk av glass i interiør. Det gjelder for kontor- og næringsbygg, barnehager, skoler, sykehus og institusjonsbygg og private hjem og fritidsboliger. Felles for dem alle er at når glass benyttes på riktig måte, så oppleves det som et verdibidrag i form av økt velvære og komfort.
Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter har produksjonsteknologiene og produktene. De har også kunnskapen og kompetansen som må til for å gi deg den beste informasjonen om mulighetene, begrensningene og de riktige valgene. Slik sikrer vi deg varig glede og nytte av din investering.
Økonomisk er det også!

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

< < <   Tilbake 

  • Foto av glassgulv
  • Gulset Kirke. Glass i gulv. Foto: Glassmester Thoresen
  • Glassgulv Naturhistorisk museum, Universitetet i Bergen. Foto: Otto von Munchow
  • Foto av glassgulv

Glass i gulv

Brukt som element i gulv, gir glasset fantastiske virkninger. Lyset spres og føres mellom etasjene på en måte som ingen andre materialer kan. Det er spektakulært og virkningsfullt, og vil uansett bruksområde påkalle stor oppmerksomhet.

Glass i gulv skal være laminert, og må dimensjoneres ut fra areal, bruk og belasting. Det samme gjelder for anleggsflater for glasset og den bærende konstruksjonen.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

< < <   Tilbake 

Glass i vitriner, hyller og skap

Glass er godt egnet til vitriner, som hyller og til fronter. Glass er lett å holde rent, det slipper gjennom lys og skaper flotte virkninger.

For å sikre at glasset har motstandsevne til å bære belastningene, må det dimensjoneres for forutsatte laster. Dette må utføres av
fagkyndige personer.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

< < <   Tilbake 

Heiser

Glass er populært element både i heissjakter, dører og heisstoler. I utgangspunktet skal glass som benyttes i deler av heisen være i laminert utførelse, og mange tilfeller både herdet og laminert. Det er egne krav til dimensjonering av glass som brukes i heis, og reglene for klassifisering skiller seg ut fra de andre klassifiseringsreglene for glass.

Et ufravikelig krav når det gjelder glass som benyttes til heis, er at det skal merkes med leverandør/produsent, glasstykkelse og -type.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

Her kan du lese mer om glass i heis.

< < <   Tilbake 

Glass i rekkverk

Rekkverk med glass er meget anvendelig og benyttes i stor utstrekning, både innvendig i bygg og utvendig. Rekkverk, uavhengig av materialbruk, har en sikkerhetsfunksjon og skal dimensjoneres deretter. Det skiller ofte mellom nivåforskjeller og skal forhindre at personer faller gjennom.
Brukes glass som lastbærende element i rekkverket, gjelder generelt de samme kravene til dimensjoner om det benyttes innendørs eller utendørs.

Rekkverk med glass fra GFs medlemmer sikrer deg høy kvalitet og kompromissløs sikkerhet. Velg fra et bredt utvalg av monteringssystemer når du skal gjøre viktige valg for ditt bruksområde.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

Her kan du lese mer om rekkverk med glass.

< < <   Tilbake 

Montre og utstillingsmoduler

I montre og utstillingsmoduler kommer glasset til sin rett. Utstilte gjenstander kan betraktes fra alle sider, samtidig som de beskyttes mot berøring, klimatiske påkjenninger og kriminelle handlinger.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

< < <   Tilbake 

Idrettshaller og badeanlegg

Bruk av glass i idrettshaller og badeanlegg forutsetter dimensjonering i forhold til forutsatte belastninger.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

< < <   Tilbake 

Dusj og baderom

Glass er mye brukt i baderom, både som skillevegger, dører og dekor. Det finnes utallige løsninger for innfestninger, hengsler og beslag.

Bruk av sikkerhetsglass er en selvfølge når glass skal brukes på bad.

Ta kontakt med oss eller med et GF-medlem i ditt område for nærmere råd og veiledning!

< < <   Tilbake 

Speil

Glass med svært liten eller ingen lysgjennomgang, gir speilende virkning. Speil brukes i flere sammenhenger med tanke på innredninger og dekor, og selvfølgelig som tradisjonelt speil.

< < <   Tilbake