Oppføringer av Harald Aase

Ny mann i Sika

Øyvind Gismervik (25) er ansatt som ny teknisk selger i Sika Norge. Han får ansvaret for kunder og produkter innen glass og fasade. Gismervik har en ettårig høgskoleutdanning i økonomi fra høgskolen i Lillehammer samt en bachelor som maskiningeniør fra høgskolen i Oslo og Akershus. – Det var flere grunner til at jeg valgte å […]

Jubilerer på GFD 2017

Neste år er det 100 år siden «Glassmestrenes Landsforening» ble stiftet i Oslo. Jubileumsmarkeringen legges til Glass og Fasadedagene 2017. Torill Furulund, Berit Ness, Per Henning Graff og Harald Aase i jubileumskomitéen ønsker seg innspill til arrangementet. Tid og sted for Glass og Fasadedagene (GFD) 2017 ble bestemt av generalforsamlingen forrige uke. Den offisielle åpningen […]

Støtter kommunalt tilsyn

I år og neste år skal kommunene prioritere tilsyn med blant annet produktdokumentasjon. Direktoratet for byggkvalitet støtter arbeidet med oppdaterte sjekklister i tilsynsappen, deltakelse på kommunale tilsyn og vurdering av produktdokumentasjon. Stadig flere kommuner planlegger og gjennomfører tilsyn med produktdokumentasjon og mange har nytte av tilsynsveiledningen som ble publisert i mars. Veiledningen inneholder 20 produktspesifikke […]

Bra faglig program GFD 2016 Bilbao

Arnstein Flote, Dag Bratlie og Leif Thoresen var fornøyd med det faglige programmet på GFD 2016. Det faglige seminaret og ekskursjonene i Bilbao ble arrangert fredag. – Vi satte av rikelig tid til et godt faglig program. Vi hadde både foredrag inne i møterommene på hotellet og vi hadde tre forskjellige faglige utflukter. Vi har […]

Ruteretur har inngått nye avtaler

Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjens nonprofitt-selskap for å sikre landsomfattende og trygg innsamling av isolerglassruter med miljøgiften PCB (PCB-ruter), har nå inngått nye avtaler. De nye avtalene sikrer at alt glass fra PCB-ruter som samles inn fra sommeren av blir til ny isolasjon hos Glava. Sverre Valde, som er daglig leder i Ruteretur, sier via pressemeldingen […]

Enstemmig valgt

Glass og Fasadeforeningens generalforsamling ble avholdt torsdag. Endre Hole ble nok en gang gjenvalgt som leder. Ny mann i styret er Svein Liebig-Larsen. Årsberetningen ble godkjent og økonomisk har GF lagt et godt år bak seg. Endre Hole gjør en solid jobb som styreleder. Valgkomiteen bekreftet også det og la frem forslag om at Hole […]