AKTUELT

Artur Olaf Jensen har ambisjoner i glassfaget. Han fyller stadig på med ny kunnskap og viser her frem sitt rykende ferske Glassmesterbrev. Foto: William Sandberg Huseby

– Det finnes bare ETT mesterbrev

Artur Olaf Jensen har nylig tatt mesterbrev i glassfaget. – Mester-utdanningen ville ikke hatt noen verdi uten den glassfaglige fordypningen, sier den nye glassmesteren.

Jensen jobber for Glassmester1 og har til sammen 15 års erfaring i norsk glassbransje.

Han har benyttet studietilbudet fra Blimester.com, hvor Glass og Fasadeforeningen er en av eierforeningene. Studiene går over tre semester og hvert av disse inneholder tre helgesamlinger og flere webinarer.

– Man kan utdanne seg til mester gjennom mange ulike tilbud. Etter min mening er Blimester sitt opplegg det aller beste. Spesielt 2. semester utmerker seg i forhold til andre tilbud. Semesteret handler utelukkende om faglig fordypning. Her lærer vi hvordan vi skal møte juridiske og riktige byggtekniske krav. Vi lærer å se vårt fag i grensesnittet med andre byggfag og samtidig få innsikt i kundenes forventninger. Glassmester Kristoffer Hansen har det glassfaglige ansvaret. Han veiledet på en god måte og utfordret med på spørsmål som kun en fagmann kunne stilt.

– Ja, det er krevende og innimellom har jeg nesten gitt opp. Men etter godt samarbeid med en snekker- og ventilasjonsstudent, kom jeg gjennom, sier en fornøyd glassmester.

Rabatt for medlemsbedrifter

Utdanningen til Blimester skjer i stor grad gjennom oppgaveløsing og studentene får tilgang til digitale læremidler på egen læringsplattform. Hvert semester avsluttes med en eksamen som består av en prosjektoppgave og en muntlig høring. Pris for ordinære studenter er for tiden kr. 58.000, –.

Ansatte i medlemsbedrifter i GF tilbys rabaterte priser.

– Heldigvis er jeg ansatt i en bedrift som har et sterkt ønske om å styrke sine medarbeideres kompetanse. Glassmester 1 har dekket alle kostnader i forbindelse med utdanningen. Uten den hjelpen hadde jeg nok ikke deltatt. Jeg opplever at det i de siste årene har utviklet seg en kunnskapskultur i vår kjede. Det nyter både arbeidstakere og arbeidsgiver godt av, sier Jensen.

Nytt opptak

Mesterbrevutdanningen er for ledere, eller kommende ledere, i bransjen, og for de som er på vei til å starte egen virksomhet. Studentene må kunne sitt håndverksfag på forhånd og være forberedt på at den generelle undervisningen handler mye om regelverk, kontrakter og jus.

Studiene er godt tilrettelagt for at studentene skal kunne kombinere utdanningen med fulltidsjobb.

Blimester.com inviterer til ny studiestart 24. august 2024.

Her kan du lese mer om utdanningen

Her kan du søke om opptak

Fakta Blimester.com

  • Blimester.com er en flerfaglig skole som ble etablert av 8 landsomfattende bransjeforeninger tilknyttet Byggenæringens Landsforening (BNL) i 2016.
  • Glass og Fasadeforeningen ble med i 2017.
  • Etter avtale med Mesterbrevnemnda, tilbyr BLIMESTER mesterbrevutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfag over hele landet.
  • Blimester.com er en uavhengig, ideell non-profit utdanningsinstitusjon.
  • Bransjeforeningene som står bak er: Glass og Fasadeforeningen, Byggmesterforbundet, Norske Murmestres Landsforening, Takentreprenørenes Forening, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører, Rørentreprenørene Norge, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og Norske Trevarer.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298