AKTUELT

Bendik og Roy Rakvåg i familiebedriften Rakvåg Glass AS satser, selv om utsiktene på kort sikt er usikre. – Vi møter utfordringene med optimisme, sier far og sønn Rakvåg. Foto: Harald Aase

Rakvåg investerer for fremtiden

Rakvåg Glass AS har holdt et imponerende investeringstempo de siste årene. Nå er et nytt helautomatisert bearbeidingssenter på plass. – Vi møter øket konkurranse og rigger bedriften for fremtiden, sier daglig leder Roy Rakvåg.

Rakvåg Glass AS produserer alle typer isolerglass, herdet og laminert glass, samt brannglass og annet spesialglass. Fabrikken på Hjelset utenfor Molde, har en stor maskinpark som består av avanserte CNC-maskiner, herdeovn og laminatlinje, isolerglasslinje, ulike skjærebord og polerings- og slipemaskiner. I tillegg til stadig å oppgradere maskinparken har familiebedriften satset stort på robotstyrt mating til og fra produksjonslinjene.

Siste tilskudd til maskinparken er en Systron proHD glassbearbeidingssenter med integrert vannskjæringsteknologi. Senteret utførere kantbearbeiding, fresing, boring, sliping og polering. Med den patenterte vannskjæringsteknologien kan man bore hull og lage alle mulige utskjæringer i glass, helt opp til formater i 2.5 ganger 3.5 meter.

Effektivisering

– Denne investeringer gir en betydelig effektiviseringsgevinst. Vi vil mer enn halvere produksjonstiden per glass, selvfølgelig avhengig av antall glass per kjøring. Hele 7 stativ med ulike glass kan klargjøres for en produksjon. Stativene med glass trilles frem manuelt og tomme stativ settes klare på mottakersiden. Derifra tar robotene over og all inn- og utmating skjer automatisk. Dermed kan vi i praksis kjøre høye volum med ubemannet maskin, sier produksjonskoordinator Bendik Rakvåg.

Råkvåg Glass har gått fra 30 til 22 ansatte de siste to årene, selv om omsetningen har ligget stabilt rund 40 millioner kroner.

– Alle kostnader øker, men vi vinner ikke anbud ved å øke prisene tilsvarende. Skal vi kunne konkurrere med både norske og utenlandske leverandører, i et stadig tøffere marked, er denne typen investeringer nødvendige.

– Vi skal levere til hva markedet aksepterer og forventer. Derfor er vi parallelt med effektiviseringsprosessen i gang med å implementere systemer for å produsere EPD’ er for alle våre produkter, forklarer Råkvåg.

En Systron proHD kan lage komplekse former og gjøre alle typer utskjæringer og kantbehandlinger i samme operasjon. Foto: Systron


Foto av et Systron bearbeidingssenter

Slik ser de nye bearbeidingssenteret for glass ut. 27 meter gir rom for bearbeiding av mange glass i en «batch». Foto: Systron

Ved bruk av avanserte styresystemer brukes roboter til å mate inn og hente ut glass fra bearbeidingssenteret. Selv kapp og avskjær samles opp av en rød robot og kastes i container med glassavfall, som går til gjenvinning. Foto: Harald Aase

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298