AKTUELT

+Quadra er en modell som skal møte alle behov innenfor vindus-, dør- og fasadesektoren. Foto: Emmegi/montasje

Nytt bearbeidingssenter

+Quadra er et nytt bearbeidingssenter for aluminiumsprofiler fra Emmegi. Dette representerer en videreutvikling av en etablert produktfamilie, oppdatert for Industri 4.0.

Emmegi har lansert +Quadra som bearbeider profiler designet for fresing, boring, kapping, endebearbeiding og gjenging i aluminium og lettmetaller.

+Quadra inneholder et automatisk mate-magasin hvor lange profiler mates inn i bearbeidingsprosessen. Prosessen omfatter dedikerte enheter for boring, fresing og kapping, skriver Emme gi i en pressemelding.

Foto av +Quadra som har et spindelhjul, som kan håndtere opptil 8 spindelmotorer

+Quadra har et spindelhjul, som kan håndtere opptil 8 spindelmotorer

Hjertet i maskinen er spindelhjulet, som kan håndtere opptil 8 spindelmotorer med en maksimal effekt på 7 kW som bearbeider fra alle fire sider av profilen.

Hver fresespindel har en returenhet som trekker spindlene ut av arbeidsområdet slik at så store profiltverrsnitt som mulig kan bearbeides.

En utmatingsenhet plasserer de ferdige delene i et høykapasitets utmatingsmagasin. Dette, sammen med automatisk etikettering, tillater langvarig, ubemannet drift som øker produksjonskapasiteten betydelig.

Tekniske fordeler

+Quadras nye fleksible inntaksmagasinet er utstyrt med transportvogner for å maksimere antall profiler som kan lastes opp. Et system som løfter profilen nærmest gripekloen, muliggjør innmating av neste profil uten tidstap, noe som optimaliserer syklustiden betydelig.

CNC-styrte klemfester støtter profilen optimalt i bearbeidingsområdet, uten behov for manuelle justeringer. Maskinprogrammet gjenkjenner profilen og dens konturer og plasserer klemmene i riktig posisjon for akkurat den spesifikke profilen. Eventuelle nedetider for å bytte klemfester elimineres dermed helt. Det nye utmatingsmagasinet har kapasitet til å lagre alle detaljer som er kappet og bearbeidet fra et fullt belagt innmatingmagasin. En motorisert rullebane legger detaljene fra en profillengde etter hverandre før alle detaljer fra denne profillengden mates ut til utmatingsbåndene i en enkelt rekke.

En CNC-styrt etikettskriver kan automatisk plassere etiketter på tre sider av profilen. Dette forenkler operatørens arbeid med å sortere de ferdig bearbeidede detaljene for den etterfølgende produksjonsprosessen.

Et system som kontrollerer at fres- og borverktøyene er intakte, sikrer at ingen detaljer blir ubearbeidede eller skadet på grunn av verktøybrudd.

Kappeenheter

Fleksibilitet er nøkkelordet for begge kappeenhetene. Det horisontale sagbladet drives av en servomotor med justerbar hastighet, og har et blad på 350 mm i diameter som kapper i vinkler fra -45 til +45 grader. Den vertikale sageenheten har et blad på 600 mm som kan rotere 360°, og dekker et kappeområde som tilsvarer den maksimale profilstørrelsen som kan føres gjennom maskinen.

HMS

Beskyttelseskurven, som er funksjonell og ergonomisk, er bygget med store glassflater og maksimal tilgjengelighet, noe som gir operatøren mulighet for sikker og rask rengjøring av bearbeidingsmodulen. Kurven inneholder alle enheter som bearbeider for å sikre en høy standard når det gjelder lydisolering og mulighet for tilkobling til røykutsugssystemer for å beskytte operatøren og omkringliggende arbeidsmiljøer.

Siste saker fra nyhetsrommet

Glass og Fasadeforeningen
Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298