AKTUELT

Arbeidstilsynet vil ikke lenger behandle søknader om å kunne bruke ikke-godkjent utstyr til personløft for rutinemessige arbeidsoperasjoner som inngår i virksomhetens daglige eller periodiske drift. FOTO: Colourbox.

Adgang til dispensasjon for bruk av ikke-godkjent løfteutstyr til personløft avvikles

Fra nyåret blir det ikke lenger mulig å søke Arbeidstilsynet om dispensasjon til å bruke ikke-godkjent løfteutstyr til personløft.

Fall i forbindelse med arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser. Hovedregelen er derfor at løft av arbeidstakere kun skal utføres med utstyr som er godkjent for dette formålet, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Ordningen opphører

Arbeidsutstyr som ikke er beregnet for å løfte personer, kan kun unntaksvis brukes. Forutsetningene er blant annet at arbeidet som skal utføres innebærer liten risiko, er kortvarig og gjelder ukompliserte arbeidsoppgaver. Det er arbeidsgiver som skal vurdere disse forholdene. Det er også mulig å bruke ikke-godkjent utstyr i nødsituasjoner.

Det har også vært mulig å søke Arbeidstilsynet om dispensasjon til å bruke ikke-godkjent utstyr til personløft til arbeidsoperasjoner som inngår i den daglige driften til virksomheten. Arbeidstilsynet har innvilget dispensasjon for å bruke ikke-godkjent utstyr i inntil ett år av gangen.

Det er denne dispensasjonsordningen som opphører 1. januar 2024.

– Bakgrunnen for at dagens vide dispensasjonsordning avvikles, er for å sikre at vårt regelverk og vår praksis er i overensstemmelse med nasjonal rett og EØS-retten, sier Tonje Faanes som er seksjonsleder for seksjon for regelverk i Arbeidstilsynet.

Dispensasjoner som allerede er gitt, løper som vanlig, men kan ikke fornyes.

Må bruke godkjent utstyr

Det finnes i dag et bredt utvalg av godkjent utstyr innen alle utstyrskategorier. Avviklingen av dispensasjonsordningen, innebærer at personløft som ikke er av en unntaksvis karakter nå skal gjennomføres med arbeidsutstyr som er konstruert og produsert for sikre løft av personer.

Få, men store aktører har fått dispensasjon

De siste fem årene har Arbeidstilsynet behandlet søknader om dispensasjon fra kravene til ikke-godkjente personløft fra rundt 20 unike søkere per år.

Storparten av dispensasjonene er gitt til tre-fire større tjenesteleverandører av krantjenester, som har søkt om dispensasjon for flere hundre kraner og personkurver.

Presiserer «unntaksvise løft»

I tillegg til at dispensasjonsordningen for å benytte ikke-godkjent utstyr til personløft avvikles, vil det fra nyåret presiseres hva som menes med begrepet «unntaksvise løft» i forskrift om utførelse av arbeid § 18-8. Vilkårene har tidligere ligget i forskriftskommentaren, men løftes nå inn i selve forskriftsteksten.

Presiseringen som kommer i forskriftsteksten er markert med fet tekst:

«Unntaksvis kan et arbeidsutstyr som ikke er beregnet til å løfte personer, brukes til dette formålet. Det forutsettes at løftet innebærer liten fare, er av kortvarig karakter, og gjelder ukompliserte arbeidsoppgaver. Når arbeidstakeren befinner seg på et slikt arbeidsutstyr, skal betjeningsstedet hele tiden være bemannet. Arbeidstakeren som løftes skal ha et driftssikkert kommunikasjonsmiddel til disposisjon og kunne evakueres på en sikker måte.»

Mer info:

Personløft for midlertidig arbeid i høyden (arbeidstilsynet.no)

Forskrift om utførelse av arbeidet – kapittel 18. Arbeid med løfteutstyr (arbeidstilsynet.no)

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298