AKTUELT

Styreleder Connie Holvik sier det er riktig å utsette turen til Praha og Waldsassen i 2024.

Setter utenlandstur på vent

GFD 2024 Praha/Waldsassen utsettes. Nå blir det isteden segmentmøter og generalforsamling i Oslo-området 14. mars neste år.

Generalforsamlingen 2023 i Glass og Fasadeforeningen (GF) stemte frem Praha og Waldsassen som ønskede destinasjoner for Glass og Fasadedagene neste år. Men etter behandling på styremøte i GF/GFN 7. desember ble det vedtatt at arrangementet flyttes frem i tid. Dette som følge av usikre økonomiske tider for medlemsbedriftene.

– Vi har en del påmeldte, men jeg tror vi blir møtt med forståelse blant disse når vi informerer om denne endringen. Det er i alles interesse at vi ­viser måtehold. Det foreligger heller ingen økonomiske forpliktelser overfor turarrangøren. GFD i Praha/Waldsassen er ikke skrinlagt, men foreløpig utsatt.  Rammeprogram legges i skuffen for å kunne hentes frem når tiden er riktig. Vi håper selvfølgelig at arrangementet kan bli realisert allerede i 2025, sier styreleder Connie Holvik.

Fag og bransjemøter for segmentene

I 2021 startet foreningen opp med å invitere ledere og medarbeidere i medlemsbedriftene til egne segmentmøter. Underveis har det vært arrangert møter for glasshåndverk-, fasade og solskjerming-, glassindustri- og systeminnredningsegmentene.

– Tilbakemeldinger fra deltakende bedrifter etter disse møtene er udelt positive. Det var åpenbart et behov for å kunne diskuterer saker innenfor hvert fagområde. Planen er å fortsette denne typer arrangement også i 2024. Men som en del av vedtaket i styret, vil vi i 2024, etter modell fra segmentmøter invitere til fag- og bransjemøter samme dag som generalforsamlingen. Dette vil gi både administrasjon og medlemsbedriftene et noe mer rasjonelt 2024, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Segmentmøter og generalforsamling arrangeres i Oslo-området torsdag 14. mars. Invitasjoner sendes ut tidlig på nyåret.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av kursdeltakere.Glass og Fasadeforeningen
Foto av Per Henning Graff, Ronny Andresen, Zarko Pavlovic og Jonas van Zwieten Sivertsen©Harald Aase
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298