AKTUELT

Styreleder Connie Holvik sier det er riktig å utsette turen til Praha og Waldsassen i 2024.

Setter utenlandstur på vent

GFD 2024 Praha/Waldsassen utsettes. Nå blir det isteden segmentmøter og generalforsamling i Oslo-området 14. mars neste år.

Generalforsamlingen 2023 i Glass og Fasadeforeningen (GF) stemte frem Praha og Waldsassen som ønskede destinasjoner for Glass og Fasadedagene neste år. Men etter behandling på styremøte i GF/GFN 7. desember ble det vedtatt at arrangementet flyttes frem i tid. Dette som følge av usikre økonomiske tider for medlemsbedriftene.

– Vi har en del påmeldte, men jeg tror vi blir møtt med forståelse blant disse når vi informerer om denne endringen. Det er i alles interesse at vi ­viser måtehold. Det foreligger heller ingen økonomiske forpliktelser overfor turarrangøren. GFD i Praha/Waldsassen er ikke skrinlagt, men foreløpig utsatt.  Rammeprogram legges i skuffen for å kunne hentes frem når tiden er riktig. Vi håper selvfølgelig at arrangementet kan bli realisert allerede i 2025, sier styreleder Connie Holvik.

Fag og bransjemøter for segmentene

I 2021 startet foreningen opp med å invitere ledere og medarbeidere i medlemsbedriftene til egne segmentmøter. Underveis har det vært arrangert møter for glasshåndverk-, fasade og solskjerming-, glassindustri- og systeminnredningsegmentene.

– Tilbakemeldinger fra deltakende bedrifter etter disse møtene er udelt positive. Det var åpenbart et behov for å kunne diskuterer saker innenfor hvert fagområde. Planen er å fortsette denne typer arrangement også i 2024. Men som en del av vedtaket i styret, vil vi i 2024, etter modell fra segmentmøter invitere til fag- og bransjemøter samme dag som generalforsamlingen. Dette vil gi både administrasjon og medlemsbedriftene et noe mer rasjonelt 2024, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Segmentmøter og generalforsamling arrangeres i Oslo-området torsdag 14. mars. Invitasjoner sendes ut tidlig på nyåret.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298