AKTUELT

Kjedeleder i Glassfagkjeden, Anne-Charlotte Braastad, ønsker Morten, May Kristin Mitchell og Nenset Glassverksted AS, velkommen til kjeden som driftes av Pilkington Norge AS.

Tre nye kjedemedlemmer

Glassmesterkjeden Glassfagkjeden har rekruttert tre nye kjedemedlemmer i løpet av høsten. Blant dem er Nenset Glassverksted AS. – Vi hadde lyst til å bli med i et nettverk av dyktige glassmestere som kan styrke oss faglig på alle fronter, sier daglig leder Morten Mitchell.

Morten og May Kristin Mitchell har drevet Nenset Glassverksted AS i Skien som frittstående glassmester siden 1999. Firmaet driver også med bilglass og er tilknyttet Glassdrive-kjeden.

– Vår erfaring er at kjedemedlemskap må være forpliktende begge veier. Vi ønsker gode rammebetingelser for innkjøp og god produktstøtte fra kjeden, samtidig som vi markedsfører og selger kjedens produkter og tjenester. Det er viktig at vi jobber mot samme mål og opptrer lojalt i forhold til avtalene som er inngått, mener Mitchell.

Glassfagkjeden har rammeavtaler med nesten alle de store forsikringsselskapene. Det betyr at kjedens medlemmer mottar skadesaker som handler om bytte av bygningsglass.

– Det er selvfølgelig ingen ulempe at vi får denne muligheten til å motta forskingsoppdrag i Grenlandsområdet. Vi håper dette kan gi oss stabil økning i omsetningen, sier Morten Mitchell.

Tre nye medlemmer

Inntil denne høsten besto Glassfagkjeden av 39 medlemsbedrifter, fordelt over hele landet. Norges største glassmesterkjede er blitt enda større og teller nå 42 medlemmer. I tillegg til Nenset Glassverksted AS i Skien, har AS Vestland Glass og Lås, og Losvik Glass blitt med på laget.

– Glassfagkjeden har som mål å knytte til seg samarbeidspartnere som sammen skal bidra til høy troverdighet og kompetanse innen glassmesterfaget og glassmestertjenester samt tilby sluttbrukermarkedet de riktige produktene til riktig formål. Styrende prinsipper er at vi ønsker nye medlemmer i områder vi ser det er behov for flere, spesielt for å dekke antall tildelte forsikringsoppdrag. Vi er glade for at vi har fått med oss tre nye kvalitetsbedrifter i kjeden;
– AS Vestland Glass holder til i Dale i Sunnfjord, drives as Asbjørn Harkestad og sogner til kjedens region i Vest. De leverer alt inne glass og lås for private og næringskunder i Vestland og omegn.

– Losvik Glass i Narvik trer inn fra 1. desember 2023 og vil da dekke et område vi lenge har vært på utkikk å dekke. Losvik Glass er en avdeling under Losvik Bygg AS, som ble etablert i 1980, forteller Anne-Charlotte Braastad.

Regionsmøter

Kjedelederen og kollega Anita Bryn holder årlige regionale samlinger for Region Øst, Vest, Midt og Nord. Årets siste samling ble holdt for Region Øst og var lagt til GF Arena.

– Vi samarbeider godt med Glass og Fasadeforeningen og vi synes det er hyggelig å kunne bruke bransjens felles kurs- og kompetansesenter i disse sammenhengene, sier Braastad.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Kristoffer Hansen og Ole Thoresen

Historiske studenter

Foto av Connie Holvik og Gustav Pillgram Larsen

SAK 10 suksess?

Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298