AKTUELT

Merkevaren Pilkington Mirai™

Glass med 50% mindre klimaavtrykk

Glass med 50 % mindre klimaavtrykk betyr en ny milepæl for bygg med lavere innhold av karbondioksid («embodied carbon»). I dag lanseres «Pilkington Mirai».

Pilkington Norge AS, en del av NSG Group, Introduserer en ny serie glass med 50% lavere innhold av innebygd karbondioksid sammenliknet med standard floatglass* – noe som betyr et glassprodukt med det laveste karbonutslippet på markedet.

Pilkington Mirai™ kan tilbys som et alternativ til vanlig floatglass, med samme egenskaper, kvalitet og utseende. Ved å benytte en kombinasjon av alternativt brensel, høy andel resirkulert glass og grønne energikilder, ble Pilkington Mirai™ utviklet

Mirai som betyr «fremtid» på japansk, er utviklet for å markere starten på neste generasjon glassprodukter med redusert klimaavtrykk og møte fremtidens krav innenfor bærekraft.

– Lanseringen av Pilkington Mirai™ er bare begynnelsen på en spennende reise. Det nye sortimentet vil være avgjørende for å tilby arkitekter og entreprenører løsningene de trenger for å redusere klimaavtrykket i prosjektene sine. Vi har som mål å utvide vårt tilbud gjennom ytterligere samarbeid og teknologiske fremskritt på vår reise mot å oppnå karbonnøytralitet, sier Kristian Chalmers, Global Strategic Commercial Manager i NSG Group i en melding til Glass og Fasadeforeningen.

Flere bruksområder

Pilkington Mirai™ er tilgjengelig i forskjellige tykkelser, med og uten belegg. Glasset kan lamineres.

Dette markedsledende glass kan kombineres med andre lavemisjons -og solbeskyttelsesbelegg samt lamineres med vanlig lydreduserende folie**.

Dette skal gjøre det mulig for entreprenører og eiendomsutviklere å proaktivt redusere innholdet av innbygget karbon samtidig som øvrige krav i bygget sikres.

Pilkington leverer også miljøvaredeklarasjoner (EPDer) for utvalgte glasstyper, for å gi arkitekter og eiendomsutviklere økt kunnskap om byggematerialers miljølivssyklus.

– Den gradvise utfasingen av fossilt brensel ved glassproduksjon vil være avgjørende når entreprenører og eiendomsutviklere mobiliserer for å oppnå klimamålene mot 2030 og 2050.

«Pilkington Mirai™» er et skritt videre for glassindustriens mål om fremgang mot dekarborisering. Å redusere nivået av innebygd karbondioksid i glass med 50%, uten å gå på akkord med ytelse eller estetiske egenskaper, er en stor teknisk bragd oppnådd av et fantastisk samarbeid, sier Leopoldo Castiella, leder for Architectural Glass Global, ved NSG Group, i pressemeldingen.

Bærekraft i glassproduksjon

Selskapets ambisjon er å jobbe sammen for å bekjempe klimaendringer, arbeide for sosial likhet samt beskytte miljøet.

I fjor re-sertifiserte SBTi (Science Based Targets initiative) NSG Group sin ambisjon om å redusere utslippene med 30 % innen 2030 sammenlignet med 2018-nivåene.

Selskapet har videre som mål å oppnå karbonnøytralitet innen 2050.  Vi jobber proaktivt for å påvirke miljøet i positiv retning ved å gjennomføre tester med alternativt brensel i glassproduksjonen (som vi var først i verden med) Dette ledet til utviklingen av Pilkington Mirai™.

Ytterligere initiativ inkluderer å sette søkelyset på en bærekraftig forsyningskjede ved å innføre en ny «Supply Chain Charter» som beskriver åtte fokusområder for miljø- og sosial beskyttelse som leverandørene skal kunne bevise at de oppfyller. NSG Group har også blitt medlem av SPP (Sustainable Procurement Pledge) League of Champions, som har som mål å samordne og styrke innsatsen til innkjøpssjefene for å nå SDGs. (Sustainable Development Goals) 2030

Pilkington Norge har stand på Glass og Fasadeforeningens paviljong «VERDENS BESTE BYGGEMATERIALER». Der kan du bli mer kjent med «Pilkington Mirai™

*Sammenlignet med selskapets standard 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear (European baseline)). EPD under utvikling.

**For eksempel Pilkington Mirai Suncool™, Pilkington Mirai Optitherm™, Pilkington Mirai Optilam™ eller Pilkington Mirai Optiphon™

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298