AKTUELT

Deltakerne på Glassfagkjedens regionsmøte i Tromsø. Bak fra v.: Ole Magnus Forsmo (J. Eberg Hansen AS), Tom-Edvard Simensen (Låssenteret AS, avd. Alta), Arnfinn Erikssen (Glassmester Erling Eriksen AS) og Bengt Ulvin (Riis Glass & Fasade AS). Nest bakerst fra v.: Håvard Henriksen (Bodø Glass og Ramme AS), Leif Egil Grøtan (Grøtan Glass AS), Kjartan Skjong (Græsdal Glass AS) og Cathrine Svensson (Riis Glass & Fasade AS). Nest fremst fra v.: Per Henning Graff (Glass og Fasadeforeningen), Nina Beate Grøtan-Johnson (Grøtan Glass AS) og Anita Bryn (Pilkington Norge AS). Foran fra v.: Anne-Charlotte Braastad, (kjedeleder i Glassfagkjeden), Jonas van Zwieten Sivertsen (Glass og Fasadeforeningen), Barbro Folkestad (Molde Glasservice AS), og Petter Eberg Hansen (J. Eberg Hansen AS).

Faglig påfyll til Glassfagkjeden

Per Henning Graff og Jonas van Zwieten Sivertsen har holdt innlegg for Glassfagkjedens medlemmer i region Nord og Midt. – Byggeregler og standarder kan man aldri få nok informasjon om, sier duoen fra Glass og Fasadeforeningens nye kurs- og kompetansesenter.

Glassfagkjeden avholder årlig regionsmøter rundt omkring i landet. Denne gang var region Nord og Midt samlet i Tromsø.

– Våre ønsker for årets regions møter var blant annet gjennomgang av NS3510, NS-EN 1627 og Tek 17. Dette er i utgangspunktet tungt materiale. Med Graff og Sivertsen fra Glass og Fasadeforeningen og dyktige og engasjerte glassmestere, ble dette en ganske så trivelig og engasjerende seanse. Vi fikk mange gode diskusjoner og etter hvert konklusjoner.
– Neste gruppe ut er region Vest i slutten av september. Da treffes vi i Bergen og avslutningsvis region Øst i midten av november i de nye lokalene til Glass og Fasadeforening i Ski, sier Anne-Charlotte Braastad, kjedeleder i Glassfagkjeden.

– Selv om vi har etablert oss med et flott kurs- og kompetansesenter på GF Arena, er det viktig at vi kan være ute sammen med medlemsbedriftene på deres hjemmebane. Vårt gode fagmiljø skal styrkes gjennom aktiviteter på både GF Arna og ute i blant våre medlemmer. Det var svært hyggelig å kunne bidra på Glassfagskjedens regionsmøte i Tromsø, sier faglig leder Jonas van Zwieten Sivertsen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298