AKTUELT

Fagarbeiderne Kjetil Holmen og Sander Rodvang har brukt fritiden til å utdanne seg til glassmestere. Foto: Harald Aase

To nye glassmestere

Tradisjonsrike Oslo Glass & Vindu AS går gjennom et generasjonsskifte. Medarbeiderne Sander Rodvang (22) og Kjetil Holmen (38) har nå sikret selskapet videre godkjent bruk av Mestermerket.

«Glassmesterbedrifter representerer seriøsitet i byggebransjen», uttalte daglig leder Villy Kolstad i 2016. Den gang startet han prosessen med å overdra sin bedrift til kommende generasjoner. Andreas Moe kom inn på eiersiden og ble daglig leder. Glassmester Kolstad er fortsatt med, men nå har han mulighet til å trekke seg endelig ut av arbeidslivet.

Oslo Glass & Vindu AS gir nemlig sine ansatte utdannings- og utviklingsmuligheter. Sander Rodvang og Kjetil Holmen har benyttet sjansen og utdannet seg til glassmestere. Tilrettelagt og finansiert av arbeidsgiver.

Mestertittelen er sikret for Oslo Glass & Vindu AS.

LES OGSÅ: Nytt opptak av glassmesterstudenter

Team

Det er en viss aldersforskjell på Rodvang og Holmen, men duoen har utviklet et godt samarbeid og fremstår som et proaktivt team i bedriften.

– Sander begynte som lærling her i 2017 og tok fagbrev i 2020. I den perioden lærte jeg han å kjenne og fant ut at vi hadde mange av de samme holdningene. Sander og jeg utfyller hverandre og trives med å jobbe sammen. Dermed hadde vi også et godt utgangspunkt for å gjennomføre utdanningsløpet sammen, sier Holmen.

Sander og Kjetil har tatt Glassmesterutdanning gjennom Glass og Fasadeforeningens utdanningstilbud «BLI MESTER». Mesterbrevutdanningen er for ledere, eller kommende ledere, i bransjen. Utdanningen er lagt opp slik at det skal være mulig å gjennomføre den ved siden av ordinær jobb, og de fleste bruker mellom 1,5 og 2 år på gjennomføringen.

– Utdanningen er lagt opp med felles samlinger med alle fagretninger, kombinert med hjemmestudier. Utover det har vi fordypning i glassfaget gjennom oppgaveløsing, gitt av glassfaglig veileder, Kristoffer Hansen. Det tyngste arbeidet er faktisk å sette seg ved PC-en etter endt arbeidsdag for å lete opp riktig informasjon i lovparagrafer og forskrifter. Kristoffer har vært en god støttespiller underveis, sider Sander Rodvang.

Fornøyd sjef

Andreas Moe overtok som daglig leder i 2016. Han viderefører Villy Kolstads strategi for å utvikle selskapet og egne medarbeidere.

– Vi er glade for at Sander og Kjetil valgte å bli mestere. Det er vel anvendte penger og vinn-vinn. Det er viktig å at vi oppretteholder mestermerket og gir våre medarbeidere mulighet til å vokse med selskapet.

– Vi er stolte av folka våre og vi gir stor grad av individuell frihet og tillit. Vi tilbyr våre ansatte kurs og etterutdanning og ikke minst sosiale møteplasser. Tilbake forventer vi at folk «møter opp på jobb» og alltid leverer topp innsats og faglig kvalitet.

Denne strategien virker. Vi har svært lavt sykefravær og få klager fra våre kunder, sier Andreas Moe.

Foto av Villy Kolstad og Andreas Moe i Oslo Glass & Vindu AS

Villy Kolstad og Andreas Moe fotografert i forbindelse med at sistnevnte overtok den daglige driften av Oslo Glass & Vindu AS. Arkivfoto

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av roboter i glassproduksjonGlass og Fasadeforeningen
Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298