AKTUELT

Jonas van Zwieten Sivertsen, Hans Olav Meen Nilssen (Glass og Fasadeforeningen), Dag Bratli (Asker Glassmesterforretning) og Ove Bjørnsen (Bolig Glass Nannestad AS) er blitt sertifisert for Varme arbeider av kursholder Erik Jasper Alexandersen fra Nord Brannsikring AS.

Sertifisert for varme arbeider

Glass og Fasadeforeningen har etablert sertifiseringskurs i varme arbeider som et nytt tilbud på GF Arena. – Dette har vært et etterspurt kurs som vi kjører i samarbeid med innleid kursholder fra Norsk Brannvernforening, sier faglig leder Jonas van Zwieten Sivertsen.

Fagfolk i glass- og fasadebransjen utfører varme arbeider. Med varme arbeider menes arbeide hvor det benyttes maskiner og utstyr som skaper gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Forsikringsbransjen stiller krav om at alle som utfører varme arbeider har et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

– Vårt sertifiseringskurs gir kursdeltakerne innsikt i risikoene forbundet med varme arbeider, og nødvendig kunnskap for å utføre arbeidet på en trygg måte. Like viktig er det å øke bevisstgjøringen rundt sikring og ansvarsforhold. Det er utførende selskap som er ansvarlig dersom en brann skulle oppstå som følge av varme arbeider. Vi som holder praktiske kurs på eget verksted gjennomførte også kurset, sier Sivertsen.

Sertifikat

Kursinnholdet omhandler brannforebygging og sikkerhet, risikovurdering og planlegging, bruk av verneutstyr og brannslokkingsutstyr, og lovgivning og forskrifter.

– Kurset vil bli holdt av Erik Jasper Alexandersen, som har lang erfaring på området og vil inkluderte både teori og praktisk opplæring i brannslukking. Alle våre kursdeltakere fullførte, med godkjent eksamen, og får sertifikat for Varme arbeider utstedt av Norsk Brannvernforening. Sertifikatet har en varighet på fem år.

Kursholder Erik Jasper Alexandersen fra Nord Brannsikring AS.

– Kurset ble en suksess og vi kommer til å gjenta dette neste år, sier foreningens faglige leder.

Deltakere på kurset: Nizar Altahir, Dag Bratlie, Anders Sommerfelt Nielsen, Massimilano De Benedittis, Dan Varholm, Besim Kerqeli, Ole Marius Andersen (alle fra Asker Glassmesterforretning AS), Ove Bjørnsen (Bolig Glass Nannestad AS), Marius Melvold (GEZE Norge AS), Mathias Ustad (Riis Montasje AS Storo), Andreas Moe, Sander Rodvang, Ronny Johansen, Dag Hamang og Kjetil Holmen (Oslo Glass & Vindu AS)

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298