AKTUELT

Bygdøy Allé 2 er et godt eksempel på sirkulærøkonomi. Gamle glass gjenvinnes og blir til glassvatt. Fra venstre: Thomas Pettersen, Petter Wold, Per Larsen og Ronny Andresen er godt fornøyde med samarbeidet.  Foto: Adam Stirling

Samarbeider om gjenvinning

Bygdøy Allé 2 er ett av Glass og Fasadeforeningens (GF) tre pilotprosjekter som skal markere starten på en praksis der utskiftet ufarlig bygningsglass blir gjenbrukt eller omdannet til glassvatt.

Tekst Guro Waksvik

I forbindelse med renoveringen av det ikoniske bygget fra 1961 skal totalt 1400 glassruter gjenvinnes.

Arkitektperlen i Bygdøy Allé 2 (BA2) ble tegnet av Erling Viksjø, og var lenge hovedkontor for Norsk Hydro. Nå går bygget gjennom en omfattende rehabilitering og transformasjon med mål om å bli et av byens mest attraktive kontorbygg.

– Bærekraft står sentralt i forbindelse med rehabiliteringen av BA2. Men vi ser at design og nye krav gjør at vi ikke får det til helt optimalt. Kravene til lyd og K-verdier er så høye at det ikke lar seg gjøre med så mye gjenbruk som vi ønsker. For eksempel er kravene til størrelsen på rørene til toalettene større enn de var i 2013, da bygget sist ble renovert, forteller prosjektleder bygg, Jarle Homb i Realbygg

Vindusglass og parkett gjenbrukes, og en del glassvegger kommer til nytte i andre prosjekter. Fire forskjellige firmaer er involvert i ombruk av glassveggene, som blir hentet og montert andre steder. Noen stålkonstruksjoner i trappene er også gjenbrukt. Det er inngått avtale med Norsk Gjenvinning om ombruk av vindusflatene som blir levert inn.

– Ambisjonene for miljø og bærekraft er delvis drevet fram av byggherren, delvis av leietaker som har en stor bevissthet om miljø og bærekraft. De stiller krav og spesifikasjoner hos utleier før de inngår leieavtale, forteller daglig leder Terje Bjørsvik i Vender.

Bjørsvik er byggherreansvarlig for prosjektet. Når det gjelder mål for miljø og bærekraft for eksisterende bygg, etterspørres det nå nesten bare BREEAM In-Use.

Foto av Bygdøy Allé 2

Bygdøy Allé 2. Foto: Adam Stirling

– BA2 er et ærverdig bygg fra 1961. For gamle bygg, spesielt verneverdige, setter det en del begrensninger for miljøambisjonene. Med BREEAM følger et stort regelverk for å oppnå konkrete mål. Årsaken til at vi ikke gikk løs på Excellent er preanalysen vi gjorde. Vi forpliktet oss til Very Good, men når det kommer til stykket er vi ikke så langt unna Excellent. Men det ville utløst en del krav. Kostnadene opp mot gevinsten er ganske store, sier Bjørsvik.

Det er Norsk Hydros Pensjonskasse som eier bygget. Det ble i tidlig fase bestemt hvilke materialer som kunne gjen- eller ombrukes.

– Nye krav gjør at vi får noe mindre gjenbruk enn vi ønsker. Kravene var noe helt annet da bygget ble renovert i 2013, sier Homb.

Verneverdig

Bygget står på byantikvarens gule liste, som betyr at det er vurdert som verneverdig. Fasaden blir i stor grad som den opprinnelige. Men en rømningstrapp i betong fra parken og ned i parkeringshuset skal reetableres.

– Vi jobber med å få godkjenning fra byantikvaren. Vi vil prøve å få en trapp i betong- elementer som tilpasses fasadens eksisterende stripestruktur. Blir planen godkjent skal elementene prefabrikkeres i Lunde og monteres på byggeplass, forteller Homb.

Ytterligere en ny rømningsvei skal gå fra høyblokka og ned mot Bygdøy allé. Gangbroen mellom høy- og lavblokka skal fjernes.

– Det er ikke hensiktsmessig med gangbro ettersom det ikke er samme leietaker i de to byggene. Ved å fjerne brua blir bygget til-bakestilt til slik det opprinnelig var. Gangbrua ble satt opp på 80-tallet av Norsk Hydro, informerer Homb.

Høyblokken er på 14 etasjer samt to under- etasjer. Det internasjonale revisjons- og rådgivningsselskapet BDO skal de neste 10 årene leie 11 etasjer, og har opsjon på ytterligere tre etasjer. Byggherren eier hele bygningsmassen i BA2 samt Hydros bygg i Vækerø Park.

Foto av Thomas Pettersen, Ronny Andresen, Per Larsen og Petter Wold

Thomas Pettersen, Ronny Andresen, Per Larsen og Petter Wold er svært fornøyde med resultatet. Både eksisterende karmer og rammer er bevart. Foto: Adam Stirling

Det er mange tanker og meninger om parken. Det ligger fram i tid. Byantikvaren er inne i bildet, både for byggene og parken.

– Byggherren ønsker å løfte parken tilbake til gammel storhetstid, men det gjenstår å se. Alt som ikke er besluttet per i dag, er det vanskelig å si noe om. Prosjektet er pågående og skal ikke fullføres før i tredje kvartal i 2024, sier Homb.

I jakten etter nye lokaler var miljø og bærekraft viktig for BDO. Det internasjonale revisjons- og rådgivningsselskapet skal leie 11 etasjer , og om lag 700 ansatte får sin arbeidsplass i BA2.

– Vi la vekt på en god miljøprofil. Vi synes det er bra at et ærverdig ikonisk bygg settes i stand, slik at en slipper å bygge nytt. Det er et viktig aspekt for oss, sier senior manager administrasjon, Janne Markhus Woxholt i BDO.

Lavere energiomkostninger

Altiglass har levert og montert samtlige nye vindusglass til BA2, totalt ca. 1400 ruter.

– Vi har skiftet ut gamle tolags ruter med soldemping til trelags ruter med soldemping, varmkant, argongass og energispareglass innvendig. Vi skal også skifte ut mange brannglass og montere en god del ruter i de to nederste etasjene, som ligger delvis under bakkeplan, forteller autorisert glassrådgiver Petter Wold i Altiglass.

De nye glassene er produsert hos Friva på Spydeberg. De har også tatt imot glass i retur og sendt det til Norsk Gjenvinning i Fredrikstad. Det meste gjenvinnes til glassvatt.

Foto av renovering av Bygdøy Allé 2

Gamle tolags ruter med soldemping er skiftet ut til trelags ruter med soldemping, varmkant, argongass og energispareglass innvendig. Foto: Adam Stirling

Byggherren vil spare inn mye energiomkostninger på sikt. U-verdiene er sterkt forbedret, fra 1,8 på de gamle til 0,8 på de nye. Alt det gamle glasset går til ombruk eller gjenvinning. Eksisterende karmer og rammer er bevart. Glasslister tas ut og fuses ned for å gjøre plass til tykkere ruter.

Mer og mer gjenvinning

Foto av glassproduksjon hos Friva i Spydeberg

Kortreist nytt glass produseres hos Friva i Spydeberg . Foto: Adam Stirling

Ronny Andresen, fagsjef glass i Norsk Gjenvinning, synes avtalen Norsk Gjenvinning har inngått med GF fungerer over all forventning.

– Vi ser at avtalen er blitt mer og mer kjent i bransjen. Det er hele tiden flere som leverer glass til gjenvinning. Vi er glade for at glasset fra BA2 ikke havner på deponi. Det skjer ofte i slike store prosjekter. Glass havner mellom fraksjoner, går rett i restavfall og havner på deponi. Vi vet alle at sand vil bli en mangelvare om noen år. Derfor er det viktig å bruke glass på nytt, understreker Andresen.

LES OGSÅ: «Glass skal bli til glass»

Fakta

 • Prosjekt: Bygdøy Allé 2
 • Ferdigstillelse: 2024
 • Sted: Oslo
 • Type bygg: Renovering av næringsbygg
 • Byggherre: Norsk Hydros Pensjonskasse
 • Byggherreansvarlig: Vender v. daglig leder Tore Bjørsvik
 • Hovedentreprenør: Realbygg
 • Glass- og fasadeentreprenør: Altiglass
 • Glassleverandør: Friva
 • Glassgjenvinning: Norsk Gjenvinning
 • Rådgiver miljø: Malling
 • BRA: cirka 1300 m²

Miljømål for prosjektet:

 • Bygget skal sertifiseres BREEAM IN-USE Very Good
 • Minimum 85 prosent sorteringsgrad
 • 90 prosent av eksisterende glassflater skal ombrukes
 • All maling skal være svanemerket og ha EPD BREEAM IN-USE
 • Belysning på byggeplassen skal være energieffektiv (LED-lys etc.)
 • CoBuilder benyttes for å innhente dokumentasjon på alle materialer som benyttes i byggeprosessen
 • Trevirke og trebaserte produkter skal være FSC-sertifisert, Levende Skog-sertifisert eller PEFC-sertifisert. Tømmer fra regnskog skal ikke benyttes. Det skal benyttes materialer med lang levetid

Ombruk:

 • Ombruk av EL-skap og dører av treverk
 • Ombruk av vinduer: Det er inngått avtale med Norsk gjenvinning om ombruk av vindusflatene som blir levert inn. Dette føres i eget skjema som vedlegg til avfallsrapporten

Avfallshåndtering

 • Minimum 85 prosent av avfallet skal kildesorteres
 • Avfallstransportøren er blitt valgt på bakgrunn av miljøprofilen til virksomheten. «Løvås Transportfirma AS har en offensiv miljøsatsing og har siden 2021 tilbudt utslippsfri avfallshåndtering til bygg- og anleggsbransjen i Oslo.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298