AKTUELT

Frode Løvfall anbefaler alle håndverksbedrifter i bransjen å være med på de nyopprettede segmenttreffene for i kategorien «Glasshåndverk, glassmestere og glassmontører».

Verdifullt møte mellom håndverkere

Håndverksbedrifter fra Bergen i vest til Ås i øst var samlet på GF Arena for å diskutere kommende utfordringer og dele erfaringer. – Faglige diskusjoner utenfor agenda ble vel så viktige for oss, sier Frode Løvfall, daglig leder i Glassbjerget AS.

Glass og Fasadeforeningen skal ivareta medlemsbedriftenes ulike interesser. Derfor gjennomføres segmentreff for alle bransjens fagområder. Tidligere har glassindustrien vært samlet. Denne gang inviterte Per Henning Graff og Jonas van Zwieten Sivertsen medlemsbedriftene i kategorien «Glasshåndverk, glassmestere og glassmontører».

Vestlandet var representert ved Frode Løvfall, Stig-Arne Nilsen og Thor Henning Johnsen. Frode Løvfall synes det var riktig å ta turen over fjellet.

– Denne møteplassen synes jeg ble veldig positiv og temaene som kom på bordet traff bedre enn ventet. Når vi kan treffes i mindre grupper blir terskelen for å snakke lav og alle som deltok engasjerte seg. 13 håndverksbedrifter i bransjen møter de samme utfordringer og krav over hele landet. Vi fikk mange gode samtaler, mener Frode Løvfall.

Programmet hadde hovedpunktene «Utviklingstrekk og bransjeinformasjon», «Gjenvinning, ombruk og miljø» og «Utdanning og rekruttering til glassfaget». En rekke underpunkter var spesifisert på forhånd og enkelte kom til underveis.

– Når fagfolket møtes på denne måten får anledning til å snakke fag. Vi kan utveksle erfaring med ulike innfestingsmetoder, valg av glass og så videre. Vårt nettverk utvides, og det er verdifullt. Vi kan nesten kalle dette teambuilding for bransjen. Min anbefaling til de som ikke hadde anledning å være med er klar. Meld dere på neste gang. Det vil i hvert fall jeg gjøre, påstår Løvfall.

Deltakere på segmenttreff i kategorien «Glasshåndverk, glassmestere og glassmontører». Bak fra v. Per Henning Graff (GF), Stig-Arne Nilsen (Glassmester Kaare Nilsen AS), Thor Henning Johnsen (Johnsen Glass Vindusfabrikk AS), Ronny Andresen (Norsk Gjenvinning), Frode Løvfall (Glassbjerget AS), Jonas van Zwieten Sivertsen (GF) og Andreas Moe (Oslo Glass & Vindu AS). I midten fra v. Roy Ellingsen (Glassmester 1), Morten Mitchell (Nenset Glassverksted AS), Per Berg Olsen (Glassmester Reidar Hesler AS) og Stian Weseth (Weseth Glass AS). Foran fra v.: Martin Stentun (CC-Glass Tønsberg AS), Are S. Christoffersen (GT Christoffersen Glass AS) og Phillip Haugsand (Ås Glassmesterforretning AS).

Foto av Thor Henning Johnsen, Frode Løvfall og Stig Arne Nilsen

Thor Henning Johnsen, Johnsen Glass Vindusfabrikk AS, Frode Løvfall, Glassbjerget AS og Stig-Arne Nilsen, Glassmester Kaare Nilsen AS var engasjerte deltakere på segmenttreff på GF Arena.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298