AKTUELT

Bjørn Glenn Hansen skal holde et viktig innlegg om brannkonstruksjoner i glass på «Brannvernkonferansen» 2023. Foto: GF

Glass som brannverntiltak

På årets «Brannvernkonferansen» settes søkelyset på brannvern i byggverk. – Vi er glade for at vi får muligheten til å opplyse fagmiljøet om hvor god brannsikkerhet man kan oppnå ved bruk av glass i ulike konstruksjoner, sier foredragsholder Bjørn Glenn Hansen.

Arrangøren, Brannvernforeningen, har som mandat å spre informasjon og gi opplæring for å øke kompetansen om brannforebygging i befolkningen og i næringslivet. Foreningen har blant annet et utstrakt samarbeid med myndighetene for å forbedre brannforebyggende regelverk.

Foreningens viktigste faglige møteplass er den årlig «Brannvernkonferansen».

Programmet på konferansen tar utgangspunkt i arkitektur, utvendige og innvendige fasader og hva som kreves for å etablere en best mulig brannsikkerhet.

Konferansen retter seg mot byggeiere, forvaltere, byggdriftere, branningeniører, branninspektører, ansatte i forsikringsnæringen og utførende håndverkere.

– Glass, sammen med aluminium og stål, er våre kjernematerialer. Alle sterkt etterspurt i alle typer byggkonstruksjoner. Skal glass ha en funksjon som hinder for brannsmitte må det testes og godkjennes i egnede rammekonstruksjoner. Gjerne i aluminium eller stål. Materialsamhørigheten er helt avgjørende for at konstruksjonen i et branntilfelle skal oppfylle sin funksjon. Avvik vil få fatale konsekvenser. Kunnskapen om dette får vi anledning til å dele på «Brannvernkonferansen».

– I hovedsak vil innlegget vårt handle om betydningen av samsvar mellom testede og leverte brannkonstruksjoner, testmetoder, egnede glasstyper, konsekvensene av «tekniske bytter» og tilhørende ansvarsforhold, sier Hansen.

«Brannvernkonferansen» 2023 avholdes 9. – 10. mai på Quality Airport Hotel Gardermoen. Her kan du lese mer om konferansen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298