AKTUELT

Erfaringene fra prosjektering og bygging av GT5 var inspirasjonskilde for Atle Gevings selskap Hybridized AS. Foto: Adam Stirling/Glass & Fasade 

Vil etablere isolerglassfabrikk

Fasaden på Gullhaug Torg 5 i Oslo ble kledd med 4 lags heat Mirror glass. Glasskonstruksjonene ble til gjennom en produksjons-road trip gjennom Europa.  – Vi vil starte kortreist produksjon av fremtidens isolerglass i Norge, sier daglig leder Atle Geving. 

Atle Geving er kjent for vår bransje gjennom engasjementet blant annet i ChromoGenics, som er leverandør av elektrokromatiske løsninger. Hans nye start-up prosjekt er Hybridized AS.

Bakgrunnen for opprettelsen av selskapet var at Chromogenics  v/Atle Geving  leverte isolerglass der mellomliggende glass ble erstattet av Heat Mirror folie til GT5. I fasadene hvor det var nødvendig med solskjerming ble glasskonstruksjonen tillagt elektrokromatisk ytterglass.

Erfaringene fra prosjektering og bygging ble startskuddet for det som kan bli en interessant industriutvikling i Norge.

– Vårt mål er å etablere automatisert produksjon av isolerglass foliebaserte mellomlagsglass, såkalt hybridglass i Norge. Hybridized AS skal dermed bli en ledende leverandør av klimavennlige og energieffektive isolerglass i Skandinavia, og gjennom dette bidra til bedre vinduer, glassfasader og bygg. Bedriften skal være en katalysator for introduksjon av annen klimavennlig teknologi og implementering av nanoteknologi i vinduer og fasader til bygg, sier Geving.

Geving løfter inn sitt selskap in som ny medlemsbedrift i Glass og Fasadeforeningen.

– Isolerglass er et kjerneprodukt innenfor mange av de andre medlemsbedriftenes virkeområder. Medlemskapet i denne sammenheng gir oss en kontaktflate og arena for å kommunisere med viktige aktører som representerer andre innsatsfaktorer frem til ferdig bygg. Vår satsing på ny teknologi kan også bidra til økt bredde og rekruttering av unge talenter til en viktig bransje, sier Geving.

Veien frem

Etableringen av Hybridized AS var første steg på veien. Gjennom finansiell støtte fra Innovasjon Norge, Telemark utviklingsfond og Notodden Utviklings Fond har selskapet utviklet produksjonsutstyr. To ytterligere skritt frem er å få på plass en pilotproduksjon og ikke minst finansiering.

– Pilotprosjektet skal være en fullskala produksjonslinje inkludert og varmebehandling av folien og til slutt sammenstilling av komplette hybdrid isolerglass. Men parallelt med dette arbeidet starter vi nå jakten på kapital. Både gjennom miljøteknologiordningen, Innovasjon Norge og private investorer. Vi håper og tror vi kommer i gang med piloten innen 20 måneder, sier Geving.

Liker initiativet

Glass og Fasadeforening ser frem til å følge Hybridized AS prosjektet.

– Subsidie- og støtteordninger i EU har bidratt til etablering av store isolerglassfabrikker i Øst-Europa. De siste 10-15 årene har glassindustrien i Norge vært utsatt for et sterkt konkurransepress fra utlandet. Importandelen for isolerglass er nå oppe i svimlende 92 %. Som ett av flere bidrag i det grønne skiftet bør vi redusere importen. Vi heier selvfølgelig på alle som gjennom industrietablering og styrking av herværende norsk glassindustri vil bidra til at norske eiendommer bygges og rehabiliteres med kortreiste byggevarer. Samtidig er det viktig at også norske myndigheter bidrar med insentiver og at investorer ser muligheter for verdiskapning i norsk glassindustri, sier Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen.

Fakta ny medlemsbedrift i GF: 

Hybridized AS 

Stiftet: Januar 2022  

Daglig leder: Atle Geving 
Styreleder: Carl Hofsli 
Fagområde: Glassproduksjon 

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298