AKTUELT

Roy Ellingsen skal sørge for at Glassmester 1 kjeden blir synlige i alle de største byene i Norge.

Skal få flere kjedemedlemmer

For å styrke sin posisjon vil Glassmester1 doble antall kjedemedlemmer. – Vår ambisjon er å være på plass 25 steder i landet, sier ny kjedeleder Roy Ellingsen.

Glassmester1 ble etablert i Lørenskog av glassmester Finn Eriksen i 1971. Han dannet

Glassmester1 kjeden i 2012, og i dag har kjeden 11 avdelinger. Fordelt på egeneide og franchisemedlemmer. Roy Ellingsen ble først ansatt som salgssjef, men er nå gått over til å bli kjedeleder.

– Mitt oppdrag er å profesjonalisere glassmesterbransjen og gjøre en helhjertet satsing på å utvide våre kjede til å bli landsdekkende med minimum 25 avdelinger. Dette skal vi få til gjennom å videreutvikle vårt felles kundesenter til å bli en felles ressursbank for avdelingene. Gjennom samarbeid med opplæringskontorer og Glass og Fasadeforeningen skal vi tilby våre kjedemedlemmer god fagopplæring i glassfaget og ulike kurstilbud. Men ikke minst skal vi gi gode medlemsfordeler, sier Ellingsen.

Leverandøravtaler

Medlemsfordelene Ellingsen sikter til er i praksis ulike rammeavtaler med tilbydere innenfor servicetjenester og ulike leverandøravtaler.

– Navnet vårt forplikter. Vi skal bli den foretrukne kjeden og det betinger at våre kjedemedlemmer ser verdi og lønnsomhet i være en del av Glassmester1. Forutsetninger er markedets beste leverandøravtaler. Best pris og kvalitet på glass i alle varianter, profiler, komponenter, verktøy og utstyr skal man får gjennom våre kjedeavtaler, mener Ellingsen.

To år

Glassmester1 har uttrykt ambisjoner gjennom flere år. Nå er det endelige veikartet definert.

–  Vi skal være i mål innen 2025. Målet er satt basert på signaler i markedet. Vi har allerede pågående møter og forhandlinger med mulige aktører i de største byene. Våre nye kjede- og leverandøravtaler blitt godt mottatt, sier Ellingsen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Harald Aase

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298